Nieuws

CBS: werkloosheid in Nederland gaat hard omlaag

De werkloosheid in Nederland gaat hard omlaag, ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 23 duizend per maand. Dat is de sterkste daling sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003.

Veel bedrijven maken momenteel gebruik van de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid en hoeven dus nog geen mensen te ontslaan om het hoofd boven water te houden in de crisis. Volgens het statistiekbureau komt de afname van de werkloosheid ook doordat er de laatste tijd meer werklozen aan het werk zijn gegaan dan er werkenden hun baan verloren. Verder speelt mee dat er minder mensen op zoek zijn gaan naar een nieuwe baan. Zo boden jongeren zich minder aan op de arbeidsmarkt.

In januari waren er in totaal 337 duizend mensen werkloos. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder ging het nog om 3,9 procent. Het aantal werkenden groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 19 duizend per maand en kwam in januari uit op 9 miljoen.

Wel is het aantal werklozen nog 64 duizend hoger dan bij het begin van de coronacrisis, aldus het CBS. Uitkeringsinstantie UWV verstrekte in januari daarnaast iets meer WW-uitkeringen dan in de voorgaande maand. Het ging om 289 duizend lopende WW-uitkeringen, goed voor een plusje van 1 procent.

Sectoren waar het aantal WW-uitkeringen in januari het meest toenam vergeleken met een maand eerder, zijn de detailhandel, horeca en catering, uitzendsector en cultuurbranche. Dit zijn ook de sectoren die sterk de gevolgen ondervinden van de strengere lockdown. Daarnaast steeg zoals elk jaar in deze periode het aantal WW'ers in de bouwsector en de landbouw. Dit heeft te maken met seizoenseffecten en staat dus los van de crisis.

FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga zegt in een reactie dat de cijfers een vertekend beeld geven. "Achter deze cijfers schuilt groot verborgen leed. Minder werklozen klinkt geweldig, maar de werkelijkheid is dat jongeren zich van de arbeidsmarkt terugtrekken omdat ze het opgeven." De vakbondsman wil dat er meer wordt geïnvesteerd om uit de crisis te komen, met beter onderwijs, meer vaste banen en een hoger minimumloon.

Investeringen

Het CBS meldt ook dat Nederlandse bedrijven in december in doorsnee evenveel investeringen hebben gedaan als in dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee kwam een einde aan de aanhoudende krimp van de acht voorgaande maanden.

De extra investeringen in gebouwen, computers, machines en personenauto's werden teniet gedaan door de krimp van de investeringen in vliegtuigen en infrastructuur. De investeringen hangen volgens het CBS onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten, maar een verbetering van de omstandigheden betekent volgens het statistiekbureau niet per se een grotere groei of een kleinere krimp.

De omstandigheden voor investeringen nu zijn ongeveer "even ongunstig" als in december, ondanks een stijging van de beurskoersen en een toename van de bezettingsgraad in de industrie. Verder waren ondernemers in de industrie minder pessimistisch over hun orderpositie. Daartegenover sloeg de groei van de export om in een krimp.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.