Nieuws

RJ-Uiting 2021-4: Ontwerp-richtlijnen 'Overheidssubsidies'

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2021-4: Ontwerp-richtlijn 274 'Overheidssubsidies' en ontwerp-richtlijn RJk B17 'Overheidssubsidies' uitgebracht.

Naar aanleiding van RJ-Uiting 2020-13 'Verslaggeving tegemoetkoming NOW-regeling' heeft de RJ onderzocht of aanpassing van de huidige RJ 274 en RJk B17 nodig is voor wat betreft de presentatie van exploitatiesubsidies. Naar aanleiding van de uitgevoerde analyse stelt de RJ voor om in alinea 111 van RJ 274 en alinea 111 van RJk B17 op te nemen dat exploitatiesubsidies dienen te worden gepresenteerd onder de opbrengsten of in aftrek worden gebracht op de gerelateerde kosten.

Naast deze nieuwe alinea's stelt de RJ voor de titel van RJ 274 en RJk B17 te wijzigen in 'Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun'. Deze titel geeft beter de inhoud van het hoofdstuk weer. Ook stelt de RJ voor diverse tekstuele aanpassingen door te voeren. Hiermee beoogt de RJ geen inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.

Bron: RJ

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.