Nieuws

Financiële positie grootste pensioenfondsen aanzienlijk verbeterd

Grote pensioenfondsen als ABP, PME en PFZW staan er weer een stuk beter voor. Door de gestegen rente op de financiële markten is hun financiële positie afgelopen kwartaal aanzienlijk verbeterd. Toch is er nog steeds een risico dat ze de pensioenen komende jaren alsnog een keer moeten verlagen.

"Voor het eerst sinds april 2019 staat onze dekkingsgraad weer boven de 100 procent, onze financiële positie is verbeterd. Dat is op zich goed nieuws, maar de economische vooruitzichten blijven onzeker", zegt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool.

Dat de dekkingsgraad bij ABP weer boven de 100 procent uitkomt, betekent dat het ambtenarenfonds voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen daadwerkelijk weer minstens een euro in kas heeft. Maar een verhoging van de pensioenen zit er voorlopig nog niet in. De kans op verlaging van de pensioenen in de komende jaren zou daarnaast nog altijd reëel zijn.

Bij metaalfonds PME is de dekkingsgraad verbeterd tot bijna 102 procent. PME-bestuurder Eric Uijen blijft niettemin voorzichtig. "Eind maart vorig jaar was onze dekkingsgraad als gevolg van de coronacrisis in het eerste kwartaal gedaald naar 86,4 procent, ruim 15 procent lager. Ook in de komende jaren houden we rekening met schommelingen in onze financiële positie."

De belangrijke financiële graadmeter zit bij zorgfonds PFZW en metaalfonds PMT nog niet op 100 procent. Maar ook die fondsen lijken met scores van circa 98 en net iets minder dan 100 procent op de goede weg. Van de grote fondsen staat bpfBOUW er al langer goed voor. Daar is de dekkingsgraad inmiddels opgelopen tot meer dan 117 procent.

Verlagingen

De grootste fondsen van het land ontsnapten eind vorig jaar al aan pensioenverlagingen. Hun financiële positie was op de peildatum voldoende verbeterd. Dat gold niet voor alle fondsen. Zo heeft het Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen, waarbij de supermarktmedewerkers zijn aangesloten, recent een korting aangekondigd van 0,85 procent. Voor veel aangesloten gepensioneerden zal dit hooguit om enkele euro's per maand gaan.

Eind dit jaar moeten de dekkingsgraden, net als vorig jaar, minimaal 90 procent bedragen om pensioenkortingen in 2022 te voorkomen. Verder heeft de overheid bepaald dat de fondsen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel moeten toegroeien naar een dekkingsgraad van minimaal 95 procent. Volgens PFZW-bestuursvoorzitter Joanne Kellermann is het belangrijk dat het kabinet komende tijd vaart blijft zetten achter de hervorming van het pensioenstelsel, onder meer om de fondsen minder direct afhankelijk te maken van de rentebewegingen.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.