Nieuws

'Klachtenprocedures pensioenfondsen blijven onvindbaar'

Voor veel mensen is nog altijd onduidelijk waar ze met pensioenklachten terechtkunnen. Volgens Ombudsman Pensioenen Henriëtte de Lange zouden pensioenfondsen de klachtenprocedure veel beter kenbaar moeten maken. Het is niet voor het eerst dat de Ombudsman de tekortkoming signaleert.

Twee jaar geleden deed De Lange al een zelfde oproep, maar bleven verbeteringen uit. Ze zegt "te balen" van de dossiers die op haar bureau komen, maar houdt evengoed moed dat de pensioenfondsen nu wel met haar aanbevelingen aan de slag gaan. Het is volgens De Lange ook makkelijker om nu de procedures op orde te hebben, voordat wordt overgegaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Dan is repareren volgens haar lastiger.

De Ombudsman Pensioenen kan pas klachten in behandeling nemen als de klachtprocedure van de pensioenuitvoerder is doorlopen. In veel gevallen is die dus niet te vinden en kloppen mensen aan bij de Ombudsman. In een derde van de gevallen moet de instantie de klagers terugverwijzen naar de pensioenuitvoerder.

Bij de Ombudsman Pensioenen kwamen vorig jaar 781 klachten binnen. De meest gehoorde klachten betroffen mensen die met pensioen gingen en vragen hadden over regelingen rond vroegpensioen en hoog-laagregelingen waarmee gekozen kan worden voor een periode van een hogere uitkering.

Verder kwamen veel klachten binnen over het partnerpensioen, en dan met name over samenwonenden die dachten daar ook voor in aanmerking te komen, maar waar dat niet het geval was. Dat probleem is volgens De Lange overigens "getackeld" in de nieuwe pensioenafspraken waarin een nieuwe definitie van partner is opgenomen.

Verder waren er veel klachten over arbeidsongeschiktheidsregelingen en dan met name over de voortgezette pensioenopbouw die deelnemers zelf moesten aanvragen. Veel mensen kwamen er pas jaren later achter dat ze dit op het moment dat ze arbeidsongeschikt raakten zelf hadden moeten regelen.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.