Nieuws

Accountants lopen vast bij controle NOW1

Accountants dreigen vast te lopen in de complexiteit van het controleprotocol voor de NOW1-subsidie. Als de deadline van 31 oktober niet wordt gehaald, moeten bedrijven mogelijk coronasteun terugbetalen.

Daarover bericht het FD, dat sprak met accountants van PwC en Deloitte. De eerste ronde loonsubsidie als onderdeel van het steunpakket van het kabinet (NOW1) had betrekking op de periode maart tot en mei 2020. Bijna 140.000 bedrijven vroegen toen NOW-subsidie aan, goed voor een bedrag van in totaal circa acht miljard euro.

De verantwoording van die eerste ronde NOW is nog altijd in volle gang. In oktober 2020 publiceerde het ministerie van SZW een controleprotocol en kwam de NBA met nieuwe standaarden voor de controle van NOW-subsidies. Mede op verzoek van de beroepsorganisatie werd de deadline voor aanlevering van de verantwoording van NOW1 later opgeschoven naar 31 oktober van dit jaar.

Ook dat lijkt niet genoeg, blijkt uit de berichtgeving in de krant. Ruim 84.000 ondernemers moeten de verantwoording nog indienen. Bij subsidiebedragen (voorschot) van meer dan €100.000 moet dat met een accountantsverklaring. “Slaagt de accountant er niet in om voor 31 oktober zekerheid te geven met een verklaring, dan zal het bedrijf de ontvangen steun terug moeten betalen, ook als dat geld tijdens de eerste lockdown hard nodig was om te overleven”, zo schrijft het FD.

Te complex

Volgens PwC-accountant Rick ter Braak blijken de controles aan de hand van het protocol van SZW te complex en is zekerheid geven voor accountants dus lastig. “Elk antwoord dat we krijgen, leidt weer tot nieuwe vragen. Dat komt door het controleprotocol”, stelt hij tegenover de krant. “Op dit moment zijn nog geen 30 van de 139 NOW-controles afgerond”, aldus Agnes Koops-Aukes, hoofd van de auditpraktijk van PwC, in het FD. Tegenover BNR Nieuwsradio stelt Koops dat sprake is van een “grofmazige regeling, die naar de wens van het ministerie fijnmazig door ons moet worden gecontroleerd”.

Ook volgens Rob Bergmans van Deloitte begint de tijd te dringen. “Het is een ontzettend complexe regeling”, zegt hij in het FD. “Wij lopen tegen allerlei dilemma's aan waarbij steeds de vraag is hoe we de regeling moeten uitleggen.” Vooral frauderisico’s vragen veel aandacht bij de controle, maar ook rondom het groepsbegrip en bij overnames ervaren accountants in de praktijk problemen. “Technische discussies, waarvoor we echt in de keten oplossingen moeten vinden”, stelt Bergmans bij BNR.

Nog geen oplossing

NBA-woordvoerder Sarah Nienke van Voorthuisen geeft in het FD-artikel aan dat de beroepsorganisatie in gesprek is met het ministerie van SZW over de kwestie, maar dat er nog geen oplossing gevonden is. Duidelijk is wel dat de moeilijkheden in de hele sector spelen en dat accountants veel extra werk moeten verrichten vanwege alle coronamaatregelen van het kabinet.

Volgens NBA-voorzitter Marco van der Vegte hebben accountants, ook via de NBA, het ministerie van advies voorzien hoe de NOW-steunmaatregel vorm te geven. Vanuit de NBA is destijds aangegeven dat het controleprotocol ‘technisch uitvoerbaar’ is. De regeling is volgens Van der Vegte “breed geschreven”; in de uitwerking en interpretatie werd duidelijk dat sommige accountantswerkzaamheden, om het recht op NOW-steun aan te tonen, erg intensief of zelfs onmogelijk zijn. “De regeling op papier leek goed, maar tijdens de uitvoering kwamen hiaten aan het licht”, aldus Van der Vegte.

Minister Koolmees van SZW heeft vervolgens aan de NBA gevraagd mee te denken hoe de administratieve lasten en uitvoerbaarheid verbeterd kunnen worden. Eind mei heeft Koolmees hierover een brief naar de Kamer gestuurd, waarin hij zes aanpassingen aankondigt. Die hadden onder meer betrekking op de derdenverklaring, nodig bij de verantwoording van lagere subsidiebedragen.

Daarmee nam hij maar een deel van de twaalf NBA-voorstellen over, aldus Van der Vegte. “Er zijn mooie stappen gezet voor het mkb, maar helaas ontbreken er voorstellen om de uitvoerbaarheidsproblemen op te lossen, bijvoorbeeld rondom het groepsbegrip.” De NBA blijft over een en ander in overleg met het ministerie.

Op 16 september organiseert de NBA een volgend webinar in de NBA Helpt-reeks, over actuele ontwikkelingen rondom de steunmaatregelen. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.