Nieuws

Meeste bedrijven optimistisch over toekomst

Bedrijven zijn voor het overgrote deel positief als het gaat om de toekomst voor de komende twaalf maanden. Kleinere bedrijven zijn iets minder positief dan grotere bedrijven en hebben ook wat meer behoefte aan financiering. Bedrijven in de verhuur en handel van onroerend goed en vervoer en opslag zijn het vaakst positief.

Dat blijkt uit extra vragen in de Conjunctuurenquête Nederland, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel (KVK).

Ruim 86 procent van de kleinere bedrijven met tussen vijf en twintig werknemers ziet het positief in als het gaat om hun vooruitzichten voor de komende twaalf maanden. Voor alle bedrijven inclusief grotere is dat bijna 90 procent. Van de kleinere bedrijven die het zonnig inzien, heeft 9,4 procent financiering nodig. "Denk hier aan groeifinanciering voor investeren in bedrijfsmiddelen en werkkapitaal voor voorraden en personeelskosten", aldus KVK-adviseur Angèle Magré.

Van de kleinere bedrijven met een ongunstige verwachting zoekt slechts een klein deel, 2,4 procent, extra geld. Magré: "Bijvoorbeeld financiering van werkkapitaal voor betalingsachterstanden aan leveranciers, verhuurder en belastingen. Is de periode van uitstel of tijdelijke huurverlaging voorbij, dan moeten betalingen weer starten. De grotere bedrijven hebben hoogstwaarschijnlijk geleerd van de kredietcrisis en hebben meer vet op hun botten."

Stoppen met schuld

Kleinere bedrijven stoppen in vergelijking met grotere bedrijven het meest met een schuld, maar het gaat om een relatief beperkt aantal bedrijven. In de horeca stoppen relatief het meeste bedrijven zonder faillissement, maar met een restschuld (0,4 procent), gevolgd door handel (0,3 procent), bouwnijverheid (0,1 procent) en overige branches (<0,1 procent).

Ondernemers verwachten een laag percentage faillissementen (0,1 procent) en dat geldt voor alle bedrijfsgroottes. Een vooruitzicht op een faillissement komt het meest voor bij de bedrijfstak overige dienstverlening (0,9 procent), gevolgd door handel (0,2 procent) en de industrie (0,2 procent).

Diensten en handel optimistisch

Bedrijfstakken met gunstige vooruitzichten en die geen financieringsbehoefte hebben, zijn de specialistische zakelijke diensten (85,3 procent), gevold door de handel, verhuur en overige zakelijke diensten, informatie en communicatie en de bouw.

Een positief vooruitzicht mét financieringsbehoefte melden vooral de bedrijfstakken verhuur en handel in onroerend goed, delfstoffenwinning, vervoer en opslag, cultuur, sport en recreatie en horeca.

Een klein deel van de door beperkingen geraakte branches zoals horeca (3,7 procent) en cultuur, sport en recreatie (7,4 procent) is minder positief en heeft een financieringsbehoefte.

Regionale trends

Ondernemers in Noord-Brabant (84,6 procent) zien de toekomst positief tegemoet en hebben geen financieringsbehoefte. Daarna volgen Overijssel, Groningen, Utrecht en Gelderland.

De top 5 regio's met ondernemers met gunstige vooruitzichten en een financieringsbehoefte zijn Friesland (14,9 procent), gevolgd door Flevoland, Utrecht, Zeeland en Drenthe. Van de regio's met niet gunstige vooruitzichten en wel financieringsbehoefte is de top 5: Limburg (3,3 procent), gevolgd door Zeeland, Drenthe, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Magré: "Het gaat in alle regio's om relatief lage percentages met ongunstige vooruitzichten in combinatie met een financieringsbehoefte. Limburg is hier koploper met ruim 3 procent. Dat staat los van de watersnoodramp van half juli, want het onderzoek is begin juli gedaan."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.