Nieuws

Fiscaal surfen - Week 52

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Loonbelasting en sociale verzekering

Tarieven, bedragen en percentages voor de loonheffingen vanaf 1 januari 2022 gepubliceerd
U kunt de tabellen met de tarieven, bedragen en percentages apart downloaden. De tarieven, bedragen en percentages zaten tot nu toe als bijlage achterin de 'Nieuwsbrief Loonheffingen'. De tabellen staan nu in een aparte bijlage bij de nieuwsbrief.
(Bron: Belastingdienst)

Wat verandert er in 2022 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In 2022 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van die wijzigingen.
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Wijzigingen in de werknemersverzekeringen per 1 januari 2022
Per 1 januari 2022 vinden er, onder andere op het gebied van de werknemersverzekeringen, wijzigingen plaats. In dit perspectief wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de WW-premie en de invoering van de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.
(Bron: BDO)

Tegemoetkoming Rijnvarenden van kracht
Rijnvarenden in loondienst die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 dubbele premies hebben betaald, bijvoorbeeld in Luxemburg en Nederland, kunnen onder voorwaarden de premies die zij in een ander land van de rijnvarendenovereenkomst hebben betaald, terugkrijgen.
(Bron: Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Milieulijst

Investeren in circulair ondernemen in 2022 fiscaal aantrekkelijker
Investeren in duurzaamheid wordt komend jaar via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) extra fiscaal gestimuleerd voor ondernemingen.

Energielijst

Energielijst 2022: fiscaal voordeel voor investering in waterstof
De Energielijst voor duurzame energie-investeringen met fiscaal voordeel in 2022 is gepubliceerd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof zijn een belangrijke verandering op de Energielijst 2022.
(Bron: RVO)

Vermogensrendementsheffing

Hoge Raad maakt korte metten met eerdere uitspraak over spaartaks
Veel belastingbetalers kunnen geld gaan terugvorderen van de fiscus omdat de overheid te veel belasting heeft geheven over hun spaargeld.

Corona

Coronamaatregelen Belastingdienst worden verlengd (update)
Het demissionair kabinet heeft besloten belastingmaatregelen die eerder zijn genomen vanwege de coronacrisis, te verlengen.
(Bron: Belastingdienst)

Corona en grensoverschrijdend werken - Update December 2021
De afspraken over fiscaliteit en sociale zekerheid voor grenswerkers gelden voorlopig ook in 2022. Er wordt gekeken naar afspraken voor de toekomst.
(Bron: PwC)

Belastingplan

Belastingplan 2022: Mogelijke impact op de jaarrekening
UPDATE: Het aangenomen Belastingplan 2022 kan een tax accounting impact hebben met gevolgen voor de jaarrekening onder IFRS of RJ.
(Bron: PwC)

Landbouwnormen

'Landbouwnormen 2021: onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik' beschikbaar
Jaarlijks publiceren wij de landelijke landbouwnormen. De normen voor eigen verbruik en richtlijnen voor privégebruik zijn nu beschikbaar.
(Bron: Belastingdienst)

Tax Control Framework

Belastingdienst publiceert 'Good Practices TCF'
De Belastingdienst heeft op 17 december 2021 de eerder gepubliceerde en nu geupdate 'Leidraad toezicht Grote Ondernemingen (2021)' aangevuld met de 'Good Practices Fiscale Beheersing' (december 2021).
(Bron: PwC)

Internationaal belastingrecht

Volksbank mag rekeningen 'onbedoelde Amerikaan' niet sluiten
De Volksbank mag de bankrekeningen van een zogenoemde 'onbedoelde Amerikaan' toch niet sluiten.

Belastingontwijking

Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen
Het Multilateraal Instrument (MLI) maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor nieuwe onderhandelingen nodig zijn.
(Bron: Ministerie van Financiën)

NOB

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) moderniseert ledentoezicht en voert Tax Governance Code in
De NOB voert een pakket aan maatregelen in rondom het ledentoezicht en de beroepsregels om de kwaliteit van de beroepsuitoefening door haar leden en het toezicht daarop te verstevigen.
(Bron: NOB)

Besluiten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.