Nieuws

RJ-Uiting 2022-1 over presentatie bpm

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2022-1: 'Presentatie van Belasting personenauto's en motorrijwielen (bpm)' gepubliceerd.

In hoofdstuk 270 De winst-en-verliesrekening is momenteel een tweetal opties opgenomen met betrekking tot de presentatie van Belasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) in de jaarrekeningen van importeurs van auto's en motorrijwielen, dealers en andere autobedrijven.

Deze opties hebben betrekking op de bpm voor auto's en motorrijwielen die voor de eerste keer in Nederland op kenteken zijn gesteld. De huidige alinea 201a van hoofdstuk 270 biedt de keuze om het bedrag aan bpm al dan niet op te nemen in de netto-omzet. Voor dealers en andere autobedrijven is een aanbeveling opgenomen om de bpm te presenteren als onderdeel van de netto-omzet. Een dergelijke aanbeveling is niet opgenomen voor importeurs van auto's en motorrijwielen. Mede in het kader van de periodieke beoordeling van de niet-wettelijke opties en het project opbrengstverantwoording heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) alinea 201a geëvalueerd. Op basis van die evaluatie stelt de RJ voor om niet langer toe te staan dat bpm als onderdeel van de netto-omzet wordt gepresenteerd.

Download RJ-Uiting 2022-1

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.

Bron: RJ

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.