Nieuws

Fiscaal surfen - Week 39

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Belastingplan

Meeste RB-leden steunen afschaffen fiscale oudedagsreserve
Het afschaffen van de oudedagsreserve (FOR) per 1 januari 2023 kan rekenen op instemming van de meeste leden van het Register Belastingadviseurs (RB), blijkt uit een uitvraag onder de leden. Slechts 17 procent is pertinent tegen de afschaffing van de FOR, die is opgenomen in het Belastingplan 2023.

Klimaat en Energie op de korte en de langere termijn
Op Prinsjesdag zijn veel stukken op het terrein van Klimaat en Energie verschenen. In dit artikel vindt u een aantal beleidspunten uit de betreffende stukken.
(Bron: PwC)

Oproep aan het Kabinet: pas schijfgrenzen en schijftarieven voor aanmerkelijkbelanghouders aan en maak algemene heffingskorting inkomensonafhankelijk
Met de voorgestelde verhoging van het vennootschapsbelastingtarief en de invoering van het tweeschijventarief voor aanmerkelijkbelanghouders, legt het kabinet de lastenverzwaring voor de koopkrachtreparatie voor een groot deel bij het mkb.
(Bron: Register Belastingadviseurs)

Inspectie: nieuwe belastingwetten maken stelsel ingewikkelder
Het kabinet moet er rekening mee houden dat de maatregelen die in het belastingplan voor volgend jaar zijn gebundeld, het belastingstelsel ingewikkelder maken voor burgers. "Ook de uitvoering wordt kwetsbaarder voor toekomstige aanpassingen", waarschuwt de nieuwe Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD).
(Bron: TaxLive)

Werkgever: let op verhoging lasten werknemersverzekeringen
Mogelijk betaalt u als werkgever tot ruim 1.600 euro meer per werknemer, door de voorgestelde verhoging van het maximumpremieloon werknemersverzekeringen.
(Bron: PwC)

Box 3

Koepelorganisaties overleggen met staatssecretaris Van Rij over rechtsherstel box 3
De koepelorganisaties NBA, NOAB, NOB, RB en SRA hebben in een brief aan staatssecretaris Van Rij hun zorgen geuit over de verdere uitvoering van het rechtsherstel inkomstenbelasting box 3.

Het toekomstige stelsel in box 3
Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over het toekomstige stelsel in box 3 op basis van werkelijk rendement. De planning is om concept-wetgeving in januari 2023 ter consultatie aan te bieden.
(Bron: Taxence)

Corona

Betalen van coronabelastingschulden met een g-rekening
De Belastingdienst heeft een brief gestuurd naar ondernemers die hun belastingschulden uit de coronatijd via een g-rekening willen betalen. Betalen met een g-rekening kan alleen voor schulden voor loonheffingen en btw.
(Bron: TaxLive)

eHerkenning

Kabinet verlengt compensatie eHerkenning voor ondernemers
Het kabinet heeft besloten de compensatieregeling voor ondernemers voor het gebruik van het inlogmiddel eHerkenning met ingang van 1 oktober 2022 met twee jaar te verlengen.
(Bron: Ministerie van Financiën)

Btw

21% btw voor veevoer dat bestemd is voor zowel vee als voor dieren die niet als 'vee' worden aangemerkt
Voer dat niet alleen bestemd is voor vee, is belast met 21% btw. Voer dat alléén bestemd is voor het voeren van vee, is belast met 9% btw.
(Bron: Belastingdienst)

Vastgoed

Afwaardering naar grondwaarde bij sloop-nieuwbouw niet toegestaan
In de praktijk bestaat er al lange tijd discussie over de vraag of voorafgaand of op het moment van sloop fiscaal een zogenoemde 'sloop-afwaardering' in aanmerking kan worden genomen. Op 23 september heeft de Hoge Raad de langverwachte uitspraak gedaan over deze vraag.

(Bron: BDO)

Besluiten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.