Nieuws

Fiscaal surfen - Week 40

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Coronaschulden

Ondernemers kunnen coronaschuld nu niet terugbetalen
Brancheverenigingen en ondernemersorganisaties roepen in de Volkskrant de overheid op snel met een nieuw steunpakket te komen voor het mkb, anders volgen fors meer faillissementen. Die waarschuwing sluit aan bij twee recente webinars over coronaschulden.

Belastingplan

Nota van wijziging Belastingplan 2023
Staatssecretaris Van Rij stuurt een nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 naar de Tweede Kamer. Met onder meer de begrenzing van de giftenaftrek voor periodieke giften en de afschaffing van de doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling.
(Bron: Taxence)

Belastingadviseurs voorzien problemen in uitvoering versoberde 30%-regeling
De Nederlandse Orde van Belastingadviseur (NOB) verwacht dat er veel werknemers bezwaar zullen maken tegen de gevolgen van de relatief korte overgangsregeling van de versoberde 30%-regeling zoals die op Prinsjesdag is voorgesteld.
(Bron: TaxLive)

Vermogensverdeling

Kabinetsreactie IBO-rapport over betere vermogensverdeling
De kabinetsreactie (Prinsjesdag 2022) op het IBO-rapport over betere vermogensverdeling bevat diverse fiscale maatregelen.
(Bron: PwC)

Betalingsregelingen

Kabinet biedt ondernemers ruimer uitstelbeleid Belastingdienst
Om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen, doet het kabinet per 1 oktober een aantal structurele aanpassingen in het beleid rond betalingsregelingen van de Belastingdienst. De versoepelingen zijn vooral gericht op kleinere bedrijven.

Box 3

Nieuwe box 3: heffen over waardeaangroei onroerende zaken
In een kamerbrief over het toekomstige box 3-stelsel bespreekt de staatssecretaris zes varianten voor het belasten van (de waardeaangroei van) onroerende zaken.
(Bron: PwC)

ANBI's

Kabinet begrenst aftrek periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen
Vanaf 1 januari 2023 wordt de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) begrenst tot € 250.000 per kalenderjaar. Dit stelt het kabinet voor om de toename van zeer hoge periodieke giften tegen te gaan.
(Bron: Ministerie van Financiën)

Btw

Btw-vrijstelling voor medisch pedicurediensten en meer duidelijkheid over gelijkwaardige kwaliteitseisen bij toepassing medische btw-vrijstelling door niet BIG-geregistreerden
Het cassatieberoep dat de Belastingdienst had ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inzake de toepassing van een btw-vrijstelling op medisch pedicurediensten, heeft de Hoge Raad zonder nadere motivering afgedaan.
(Bron: Deloitte)

Pakketbelasting

Winkeliers: pakkettaks niet juiste idee tegen winkelleegstand
Het invoeren van een belasting op pakketbezorging is niet het juiste instrument om winkelleegstand tegen te gaan.

Belastingontduiking en -ontwijking

Drie nieuwe landen op zwarte lijst EU over belastingparadijzen
De Europese Unie heeft haar zwarte lijst van landen die worden beschouwd als belastingparadijzen uitgebreid met Anguilla, de Bahama's en de Turks- en Caicoseilanden.

Besluiten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.