Nieuws

Subsidieregeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed van start

Vanaf 3 oktober gaat de subsidieregeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed van start. Voor het realiseren van energiebesparing in publieke gebouwen is een bedrag van 150 miljoen euro beschikbaar.

Het verduurzamen van gebouwen moet een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van doelen in het klimaatakkoord om minder CO2 uit te stoten. Een grote slag is te maken met het verduurzamen van gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals scholen, zorginstellingen, decentrale overheidsgebouwen en rijksmonumenten.

De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) moet daarbij helpen. Voor de regeling is een bedrag van € 150 miljoen beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor kosten van verduurzamingsmaatregelen, maar ook voor energieadvies en certificering met energielabel. Per aanvraag is maximaal € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar.

Veel maatschappelijk vastgoed

Een kwart van het oppervlak (ruim honderd miljoen vierkante meter) van de Nederlandse utiliteitsbouw is maatschappelijk vastgoed: gebouwen van het Rijk en decentrale overheden, onderwijsgebouwen, gemeentelijke sportaccommodaties, zorggebouwen en monumenten.

De regeling is bedoeld om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouwen. Naast eigenaren van genoemde gebouwen met een maatschappelijke functie, kunnen ook eigenaren van culturele instellingen (theaters, musea, poppodia) en van religieuze gebouwen (kerken en moskeeën) een beroep doen op de subsidie.

Maatregelen

Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn vastgelegd in de maatregelenlijst. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen, HR-glas, warmtepomp, zonnepanelen, LED-verlichting en het vergroenen van een dak of gevel. Voor monumenten is het mogelijk een vergoeding te ontvangen voor maatregelen en een duurzaam monumentenadvies.

De regeling is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de 'gebouwde omgeving' (woningen en utiliteitsgebouwen) te verduurzamen. Dit is vastgelegd in het beleidsprogramma 'Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving', onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda.

Aanvragen

Aanvragen van de subsidie is mogelijk vanaf maandag 3 oktober 2022 (9 uur). De regeling loopt tot 1 januari 2024. Aanvragen worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeeld en toegekend op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

In 2024 wordt nieuw budget beschikbaar gesteld. In totaal is er door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 340 miljoen euro gereserveerd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.