Nieuws

Ondernemersvertrouwen voor het eerst in bijna twee jaar negatief

Voor het eerst sinds begin 2021 is het ondernemersvertrouwen negatief. Vooral in de horeca en de delfstofwinning sloeg het sentiment om, zo staat in de Conjuctuurenquête Nederland die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW opstelde. De gegevens van de enquête zijn begin oktober verzameld.

In vrijwel alle bedrijfstakken voorzien ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat. In de horeca was de daling van het ondernemersvertrouwen het grootst. Verder oordeelden bedrijven die actief zijn in de delfstofwinning met name negatiever over de te verwachten productie. Alleen in de autohandel zijn ondernemers positiever gestemd dan een kwartaal eerder. Aan het begin van het vierde kwartaal kwam de zogeheten stemmingsindicator uit op min 0,9. Dat is 9 punten lager dan een kwartaal eerder.

Afnemende winstgevendheid

Uit het rapport komt verder naar voren dat in vrijwel alle sectoren de winstgevendheid afkalft. Uitzondering op dat laatste is onder andere de bouw. Verder oordeelden ondernemers in de detailhandel en zelfstandigen in de landbouwsector het negatiefst over de winstgevendheid. Ook in de horeca oordeelden ondernemers overwegend negatief. Een kwartaal eerder waren ondernemers hier nog het positiefst van alle bedrijfstakken.

Bijna een kwart van de ondernemers denkt dat de komende drie maanden het economisch klimaat minder wordt. Het pessimisme was groter dan een kwartaal eerder. In de horeca gaan bijna vier op de tien ondernemers uit van een verslechtering. Dit was een kwartaal eerder 4 procent. Verder denkt 45 procent van de ondernemers in de land- en tuinbouw dat de situatie de komende drie maanden minder wordt.

Circa 14 procent van de onderneers denkt volgend jaar meer omzet te halen in vergelijking met dit jaar. Door de sterke stijging van de prijzen de afgelopen maanden zullen de hogere omzetten niet een op een vertaald kunnen worden in hogere volumes.

Loonstijging

Verder geeft circa 40 procent van de ondernemers aan dat de incidentele lonen zoals prestatiebonussen en de uitbetaling van overuren zijn gestegen. Eenzelfde percentage merkt ook een loonstijging over het algemeen. Volgens een groot deel van de ondernemers moeten de lonen omhoog om personeel te behouden.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.