Nieuws

RJ-Uiting 2022-12 over man-vrouwverhouding en streefcijfers grote NV of BV

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2022-12: 'Grote NV of grote BV rapporteert over de man-vrouwverhouding in de top en subtop en over streefcijfers' uitgebracht.

In deze RJ-Uiting zijn een aantal aanpassingen opgenomen, verwerkt in hoofdstuk 400 Bestuursverslag. Dit in kader van het gewijzigde Besluit inhoud bestuursverslag, dat op 1 juli 2022 in werking is getreden (dit is opgenomen in § 910.17). Door dit besluit bestaat er voor grote naamloze en besloten vennootschappen vanaf verslagjaar 2022 een wettelijke verplichting om een streefcijfer te formuleren voor het aantal mannen en vrouwen in de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de 'subtop'. Over de doelen en voortgang daarvan wordt jaarlijks gerapporteerd aan de SER en deze informatie wordt tevens vermeld in het bestuursverslag. Dit is opgenomen in de nieuwe alinea's 400.2020 tot en met 400.2023.

Download RJ-Uiting 2022-12

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.

Bron: RJ

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.