Nieuws

Fiscaal surfen - Week 51-52

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Belastingplan

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023
Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2023. Dit betekent dat per 2023 weer een groot aantal belastingmaatregelen wijzigt. Het ministerie van Financiën heeft de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

Belastingplan 2023 gepubliceerd
Het Belastingplan 2023 is in het Staatsblad gepubliceerd. Daarnaast zijn de volgende wetten in het Staatsblad gepubliceerd.
(Bron: Taxence)

Vennootschapsbelasting

2023: geen betalingskorting voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
Vanaf 1 januari 2023 krijgt u geen betalingskorting meer als u uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in 1 keer betaalt, vóór de uiterste betaaldatum van de 1e termijn.
(Bron: Belastingdienst)

Zzp'ers

Herstel van de balans voor werken met en als zelfstandige(n)
Het kabinet wil de balans herstellen als het gaat om het werken met zelfstandigen en als zelfstandige. Voor de zomer zijn hier langs drie lijnen maatregelen voor aangekondigd, inmiddels zijn deze verder uitgewerkt.
(Bron: Overheid.nl)

Landbouwnormen

'Landbouwnormen 2022: onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik' beschikbaar
Jaarlijks publiceren wij de landelijke landbouwnormen. De normen voor eigen verbruik en richtlijnen voor privégebruik zijn nu beschikbaar.
(Bron: Belastingdienst)

Verpachte gronden

Handleiding 'Waardering van verpachte gronden in box 3 2022' beschikbaar
In deze handleiding vindt u de uitgangspunten en normen voor 2022 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3. En 2 tabellen waarmee u de waarde van deze gronden kunt berekenen.
(Bron: Belastingdienst)

Loonbelasting en sociale verzekering

Rekenvoorschriften geautomatiseerde loonadministratie 2023 beschikbaar
De Belastingdienst heeft de rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2023 gepubliceerd.
(Bron: TaxLive)

Loonbelastingtabellen 2023 gepubliceerd
De rekenhulp 'Loonbelastingtabellen' met daarin de tabellen voor 2023 is gepubliceerd.
(Bron: Belastingdienst)

Btw

Betrokken bij ABC-transacties? Stuur een juiste factuur
Bent u betrokken bij ketentransacties en past u met enige regelmaat de vereenvoudigde ABC-regeling toe? Het Hof van Justitie heeft onlangs een belangrijk arrest gewezen over wat er moet worden vermeld op de factuur bij het toepassen van de vereenvoudigde ABC-regeling.
(Bron: BDO)

Box 3

Besluit rechtsherstel box 3 voldoet soms niet
Uit een uitspraak van Rechtbank Den Haag blijkt dat de inspecteur het box 3-inkomen soms verder moet verlagen dan volgens het Besluit rechtsherstel box 3. Dat is het geval als het werkelijk rendement nog lager is dan het forfaitair rendement volgens het besluit.
(Bron: Taxence)

Ongerealiseerde koerswinst telt mee voor rechtsherstel box 3
In twee zaken oordeelt Rechtbank Den Haag dat de Belastingdienst geen verdere tegemoetkoming hoeft te bieden dan volgt uit het Besluit rechtsherstel box 3.
(Bron: Taxence)

ANBI's

Herstel aftrek giften aan culturele ANBI's
De rekenmethode voor de aftrek van giften aan culturele algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) is niet goed toegepast voor fiscale partners. Lees wat dit betekent en hoe we dit herstellen.
(Bron: Belastingdienst)

BOR

Invulling voortzettingsvereiste bedrijfsopvolgingsregeling
Voor de invulling van het voortzettingsvereiste in de bedrijfsopvolgingsregeling moet aansluiting worden gezocht bij het stakings- en vervreemdingsbegrip in de Wet IB 2001.
(Bron: Deloitte)

Besluiten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.