Nieuws

Toezichthouders willen betere voorlichting over online gebruik gegevens van internetgebruikers

Bedrijven, instellingen en overheden moeten mensen beter voorlichten hoe zij hun gegevens online gebruiken.

Dat stellen de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media (CvdM). Zij starten een onderzoek naar hoe bedrijven, instellingen en overheden internetgebruikers kunnen informeren op een manier die iedereen begrijpt.

De mogelijkheden om mensen online te beïnvloeden nemen snel toe, nu er steeds meer gegevens over hun gedrag kunnen worden verzameld. Mensen moeten weten wat er achter de schermen met hun gegevens gebeurt, vinden de toezichthouders.

Als internetgebruikers weten dat hun gegevens bijvoorbeeld worden gebruikt voor een algoritme waardoor ze alleen bepaalde producten of informatie te zien krijgen, begrijpen ze dat ze hierdoor kunnen worden beïnvloed. Bedrijven, instellingen en overheden moeten hier duidelijke uitleg over geven.

Samenwerkingsplatform

Het onderzoek is een van de eerste acties van het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT), dat de ACM, de AP, de AFM en het CvdM eind vorig jaar hebben opgericht. Het SDT wil meer inzicht krijgen in hoe mensen tijdens internetgebruik zo goed mogelijk zijn te beschermen tegen online misleiding of misbruik van persoonsgegevens.

Op basis van het onderzoek stellen de toezichthouders samen basisprincipes op voor effectieve online transparantie. Ook zal het SDT de wetgever erop attenderen, als voor bepaalde vormen van schadelijk gedrag goede regels en toezichtafspraken ontbreken.

Daarnaast stemmen de toezichthouders binnen het SDT met elkaar af hoe zij toezicht houden op nieuwe Europese regels rondom digitalisering. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de Digital Services Act, de Digital Markets Act, de Data Governance Act en de Artificial Intelligence Act.

Binnen het SDT wordt geïnventariseerd waar mogelijk overlap ontstaat en welke onderdelen tussen wal en schip kunnen vallen. Daarna kan samen een gecoördineerde bijdrage worden geleverd aan de Nederlandse standpuntbepaling over (Europese) wet- en regelgeving.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.