Nieuws

Kabinet gaat herstructurering winkelgebieden financieel ondersteunen

Nederlandse gemeenten kunnen tot eind mei financiële ondersteuning aanvragen, om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor bewoners en bezoekers.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in totaal 22 miljoen euro beschikbaar om openbare ruimte en gebouwen aan te pakken via bijvoorbeeld renovatie of nieuwbouw. Volgens minister Micky Adriaansens van EZK staat de detailhandel in winkelgebieden door online shopping onder druk en kan leegstand leiden tot verloedering van winkelgebieden. "Fijn winkelen is er dan niet meer bij. Binnensteden worden zo minder leefbaar en minder aantrekkelijk."

Het kabinet wil dat tegengaan met een 'Impulsaanpak Winkelgebieden', waarvan ondernemers, bewoners en bezoekers moeten profiteren. De Rijksoverheid heeft vorig jaar in totaal honderd miljoen euro uitgetrokken voor het programma Impulsaanpak Winkelgebieden, om zo (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden om te vormen tot "toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis".

Samenwerkingsverband

Onderdeel van het programma is de Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden. Daarmee kunnen gemeenten een financiële bijdrage aanvragen om delen van hun winkelgebied gebiedsgericht aan te pakken. Het geld is bestemd voor bijvoorbeeld renovatie, sloop of nieuwbouw of de aanleg van openbare voorzieningen in het projectgebied.

Gemeenten die aanspraak willen maken op financiële ondersteuning kunnen een projectplan indienen, gericht op herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Belangrijke voorwaarde is dat gemeenten en private investeerders daarbij een samenwerkingsverband aangaan. Het totale budget van honderd miljoen voor de regeling wordt verdeeld over vier indieningsperioden.

RVO

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die beoordeelt of de aanvraag compleet is en past binnen de kaders. Een adviescommissie van onafhankelijke experts beoordeelt de projecten inhoudelijk, aan de hand van vooraf vastgestelde criteria, en stelt een ranking op.

Een aanvraag indienen voor de Impulsaanpak Winkelgebieden kan op de website van de RVO. De regeling is open van 9 tot en met 30 mei 2022.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.