Nieuws

Fiscaal surfen - Week 24

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Loonbelasting en sociale verzekering

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022
Per 1 juli 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.725 naar € 1.756,20 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2022 herzien.
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Minimumloon voor het eerst extra verhoogd
Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. De verhoging van het minimumloon gaat volgend jaar in en gebeurt in drie stappen.
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Grenswerkers: afspraken sociale zekerheid verlengd
Grenswerkers die ook na 30 juni geregeld thuiswerken, worden niet geconfronteerd met (mogelijke) sociale zekerheid wijzigingen tot 1 januari 2023.
(Bron: PwC)

Wet DBA: voor de zomer een brief over uitwerking arbeidsmarktpakket
Hoe staat het nu met de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties? Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt Kamervragen en geeft aan voor de zomer een brief te sturen over de uitwerking van het arbeidsmarktpakket.
(Bron: Taxence)

Box 3

Belastingdienst stuurt brieven over massaalbezwaarprocedure box 3
Wie bezwaar heeft gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) over de jaren 2017 tot en met 2020, kan vanaf 9 juni 2022 een brief verwachten van de Belastingdienst. Daarin staat onder meer dat het bezwaar is meegenomen in de massaalbezwaarprocedure.
(Bron: Taxence)

Fiscale verzamelwet 2023

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 ingediend bij Tweede Kamer
De Fiscale verzamelwet 2023 bevat zowel technische als inhoudelijke wijzigingen. Zo mag de inspecteur belastingrente verminderen voor zover belasting in het rentetijdvak reeds is geheven. De betalingskorting op voorlopige aanslagen Vpb wordt daarentegen afgeschaft.
(Bron: Deloitte)

Belastingontduiking

McDonald's schikt voor bijna 1,3 miljard euro in Franse belastingzaak
McDonald's heeft in Frankrijk een schikking van 1,25 miljard euro getroffen met aanklagers die de fastfoodketen beschuldigen van belastingontduiking.

Toeslagen

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen toeslagen aanvragen
Bent u vluchteling uit Oekraïne? U hebt in Nederland recht op toeslagen. Het gaat om huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.
(Bron: Belastingdienst)

Besluiten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.