Nieuws

Werkloosheid stijgt licht in mei, maar blijft op laag niveau

De werkloosheid is in mei licht toegenomen, maar blijft op een historisch laag niveau. De huidige krapte op de arbeidsmarkt blijft daarmee goed te merken in de werkloosheidscijfers.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stond 3,3 procent van de beroepsbevolking in mei aan de kant. Een maand eerder ging het om 3,2 procent, waarmee sprake was van het laagste percentage sinds het begin van de maandelijkse metingen begin 2003.

In mei hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 23 duizend per maand afgenomen naar het laagste aantal sinds juni 2009.

Toestroom uit niet-beroepsbevolking

De lichte toename van de werkloosheid in mei hing volgens het CBS vooral samen met een toegenomen toestroom uit de niet-beroepsbevolking. Meer dan in de voorgaande maanden gingen mensen die niet tot de beroepsbevolking behoorden aan het werk of op zoek naar werk. Daardoor nam zowel het aantal werkenden als het aantal werklozen toe. Gemeten over de afgelopen drie maanden is de trend nog steeds dat de werkloosheid daalt. Bij het aantal werkenden zette de groei van de afgelopen twee jaar door. In het afgelopen jaar was de toename vooral sterk bij jongeren.

Over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen gemiddeld met vierduizend per maand. Meer mensen gingen in mei op zoek naar werk. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 40 duizend per maand toe naar 9,6 miljoen.

Het aantal WW-uitkeringen daalde in mei met ruim tienduizend tot 165 duizend ten opzichte van april. Dat betekende een afname met 5,8 procent. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen met 34 procent gedaald. Het aantal WW-uitkeringen nam in alle leeftijdsklassen af.

Groter aandeel jonge mannen

Het aandeel jonge mannen met een baan is voor het eerst sinds het CBS dat bijhoudt groter dan het aandeel jonge vrouwen met een baan. Volgens het statistiekbureau had sinds 2003 altijd een hoger percentage jonge vrouwen werk. In de afgelopen twee jaar hebben jonge mannen echter een inhaalslag gemaakt.

Inmiddels heeft 76,2 procent van de jonge mannen tussen 15 en 25 jaar oud een baan tegen 76,1 procent van de jonge vrouwen. Bij mensen boven de 25 jaar heeft al jaren een groter aandeel van de mannen dan van de vrouwen betaald werk.

In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal jonge mannen met een baan harder dan het aantal werkende jonge vrouwen. Opvallend is verder dat het aantal jongeren met een vaste baan ook groeide. Vooral bij jonge mannen nam het aantal met een vaste baan sterk toe. De meeste jongeren werken in deeltijd, meldt het CBS. Dat wil zeggen dat zij maximaal 35 uur per week werken.

Het afgelopen jaar vonden jongeren vooral meer werk in de horeca. Dat hing samen met het herstel van die sector ten opzichte van begin 2021, toen er nog een strenge lockdown vanwege corona gold.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.