Nieuws

CBS: Baanwisselingen in 2021 weer op niveau van voor corona

Anders dan in 2020, toen werknemers na het uitbreken van de coronapandemie minder vaak overstapten naar een andere werkgever, wisselden werknemers in 2021 weer vaker van baan. Ook kwamen zij minder vaak binnen een jaar zonder baan te zitten. Daarmee was de werknemersdynamiek terug op het niveau van voor corona.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van nieuwe cijfers. Van de 7,9 miljoen werknemers die in januari 2021 een baan hadden, had in december van dat jaar bijna 79 procent dezelfde baan en bijna 14 procent (ruim een miljoen) een andere (werknemers)baan. Ruim 7 procent (587 duizend) had geen baan meer als werknemer.

Minder werknemers in horeca en cultuur

Tijdens de lockdowns in 2020 was er een relatief grote uitstroom van werknemers uit de bedrijfstakken horeca en cultuur, sport en recreatie. In januari 2021 telde de horeca meer dan 100 duizend werknemers minder dan een jaar eerder (van 395 duizend naar 290 duizend). Dat komt neer op een afname van 27 procent.

In de cultuur, sport en recreatie daalde het aantal werknemers in dezelfde periode met 16 procent van 119 duizend naar 100 duizend. In de jaren ervoor was er steeds sprake van groei in deze bedrijfstakken.

Uitstroom van baan naar uitkering

Van de 587 duizend werknemers die in januari 2021 een baan hadden en in december niet meer, is na te gaan of ze een uitkering hadden. Bij ongeveer een zesde (ruim 17 procent) was dat het geval. In 2020 ging de uitstroom naar een uitkering nog richting een kwart (bijna 24 procent).

In de handel en in de horeca waren er naar verhouding minder uitstromers met een uitkering. In deze bedrijfstakken zijn relatief veel scholieren en studenten werkzaam. In de gezondheids- en welzijnszorg en in de cultuur, sport en recreatie lag de uitstroom naar een uitkering in 2020 en 2021 relatief hoog; voor beide bedrijfstakken respectievelijk rond de 25 en 21 procent.

Bron: CBS

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.