Nieuws

Fiscaal surfen - Week 29

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Loonbelasting en sociale verzekering

Inwerkingtreding 'Besluit inkomstenverhouding' uitgesteld tot 1 januari 2025
Het 'Besluit inkomstenverhouding' legt vast wat een inkomstenverhouding (IKV) is en wanneer deze begint en eindigt. Het besluit zou per 1 januari 2024 in werking treden. Maar in een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat dit nog een jaar wordt uitgesteld.
(Bron: Belastingdienst)

Vermogensbelasting

Initiatiefwet vermogensbelasting stuit op zelfde bezwaren als huidige box 3-heffing
De Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA), Alkaya (SP), Van Raan (PvdD) en Gündoğan willen met een initiatiefwetsvoorstel per 2024 een vermogensbelasting invoeren. De landsadvocaat ziet wat haken en ogen aan dit voorstel.
(Bron: Taxlive)

Btw

Actualisering Besluit uitleen van personeel
Het Besluit uitleen van personeel is geactualiseerd. Met name voor de zorg, het onderwijs en de sociaal-culturele sector zijn aanscherpingen doorgevoerd.
(Bron: PwC)

Geen foutherstel voor btw-aftrek mogelijk via herziening
Volgens het Hof van Justitie is het niet toegestaan dat te laat in aftrek gebrachte btw alsnog via herziening in aftrek kan worden gebracht.
(Bron: BDO)

Fiscale Verzamelwet

Internetconsultatie Fiscale Verzamelwet 2024
Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart over de Fiscale Verzamelwet 2024.
(Bron: Taxence)

Internationaal belastingrecht

Fiscale behandeling bestuurdersbeloningen wijzigt
Per 1 januari 2023 vervalt de goedkeuring om niet de verrekeningsmethode maar de vrijstellingsmethode over bestuurders- en commissarisbeloningen toe te passen.
(Bron: PwC)

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.