Nieuws

Twijfels Europese Rekenkamer over succes afbouwplan Russische energie

De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij de kans van slagen van Brusselse plannen om voor 2030 met een strategische, Europese aanpak onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen uit Rusland.

Er zitten volgens de rekenkamer veel haken en ogen aan de financiering en uitvoering van het REPowerEU gedoopte plan van de Europese Commissie. Ze waarschuwen dat het totale bedrag aan daadwerkelijk beschikbare middelen mogelijk ontoereikend is om de benodigde investeringen te dekken.

De Europese Commissie kwam in mei met een pakket voorstellen om de EU zo snel mogelijk af te koppelen van Russische kolen, olie en gas. De commissie schatte dat de extra investeringen die daarvoor nodig zijn, onder meer voor een snellere omslag naar hernieuwbare energie, tijdens de lopende EU-meerjarenbegroting tot en met 2027 210 miljard euro zouden bedragen, en in totaal 300 miljard tot 2030.

Geld uit coronaherstelfonds

Het geld voor de gigantische operatie komt, als het aan de commissie ligt, onder meer uit het coronaherstelfonds, opgezet om EU-landen te helpen na de economische tegenslagen door de pandemie. Daar zit nog ongeveer 225 miljard euro aan niet gebruikte leningen in.

Ook stelt de Europese Commissie voor om twintig miljard euro aan extra emissievergunningen te veilen en EU-landen die dat willen geld te laten overhevelen uit de Europese landbouw- en cohesiefondsen, voor ruim 34 miljard euro.

Risico voor projecten van strategisch belang

De rekenkamer wijst erop dat alleen de verwachte twintig miljard euro opbrengst door de veiling van meer emissievergunningen extra geld oplevert. Het rondkrijgen van de financiering van veel projecten hangt in de huidige opzet vooral af van de bereidheid van lidstaten om aanspraak te maken op de 'overgebleven' leningen uit het coronaherstelfonds en om geld voor ander EU-beleid, zoals plattelandsontwikkeling, te gebruiken.

Het risico bestaat daardoor dat projecten van strategisch belang voor de EU als geheel niet via REPowerEU worden gefinancierd, meent de Europese Rekenkamer.

Bron: ANP/Europese Rekenkamer

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.