Nieuws

Ondernemersvertrouwen daalt, kostenstijgingen niet door te berekenen

Het ondernemersvertrouwen nam aan het begin van het derde kwartaal af. Meer dan de helft van de ondernemers zegt kostenstijgingen maar voor een klein deel of helemaal niet te kunnen doorberekenen aan hun klanten.

Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW, op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. Het ondernemersvertrouwen nam binnen negen van de elf bedrijfstakken af, maar was in alle bedrijfstakken nog wel positief, zo schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gegevens voor het onderzoek zijn begin juli verzameld.

In de horeca was de afname het grootst. Horecaondernemers zagen de omzet teruglopen en zijn minder positief over het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden. Ook binnen de groothandel nam de stemming flink af, onder andere doordat groothandelaren minder positieve verwachtingen hebben over de omzet in de komende drie maanden. Eerder waren ondernemers juist blij met het opheffen van de coronamaatregelen.

Binnen de bouwnijverheid was het ondernemersvertrouwen het hoogst van alle bedrijfstakken. Ook binnen de delfstoffenwinning nam de stemmingsindicator toe en veranderde het sentiment van licht negatief naar licht positief.

Kostenstijgingen

Ondernemers hebben te maken met kostenstijgingen, mede door de forse prijsstijgingen in energie en grondstoffen. De helft van de ondernemers geeft aan die kostenstijgingen maar voor een klein deel te kunnen doorberekenen in de prijzen of tarieven aan hun klanten. Bijna negen procent kan de kostenstijgingen helemaal niet doorberekenen.

Ruim een derde kan de kostenstijgingen voor een groot deel doorberekenen; ruim drie procent kan dat volledig. In de bedrijfstakken verhuur en handel van onroerend goed en cultuur, sport en recreatie zegt tachtig procent van de ondernemers kostenstijgingen maar voor een klein deel of helemaal niet door te kunnen berekenen aan hun klanten.

Bedrijfsresultaten

Het eerste halfjaar van 2022 is door 63 procent van de ondernemers met winst afgesloten. Negen procent maakte verlies en vijftien procent gaf aan geen noemenswaarde winst of verlies gemaakt te hebben.

CBS_bedrijfsresultaten_900x590.jpg

In de bedrijfstakken cultuur, sport en recreatie en de horeca waren ondernemers het minst positief over hun bedrijfsresultaat. In de cultuur, sport en recreatie was 36 procent van de ondernemers winstgevend en leed twintig procent verlies. Ondernemers in de bouw schreven met 71 procent het vaakst zwarte cijfers, gevolgd door ondernemers in de zakelijke dienstverlening en de delfstoffenwinning.

Economisch klimaat

Aan het begin van het derde kwartaal zien meer ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat voor de komende drie maanden. Per saldo is twaalf procent pessimistisch, maar binnen vrijwel alle bedrijfstakken zijn ondernemers overwegend somber over het verwachte economisch klimaat in de komende drie maanden.

Alleen de cultuursector voorziet voor komende kwartaal een verbetering. Ook vorig kwartaal eerer waren de verwachtingen over het economisch klimaat in deze bedrijfstak het hoogst.

Bron: CBS

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.