Nieuws

IFRS update - Week 15

Een wekelijks overzicht van de laatste ontwikkelingen rond International Financial Reporting Standards (IFRS) en externe verslaggeving.

NBA publiceert Whitepaper over hoe te voldoen aan de CSRD-vereisten
Met de goedkeuring van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft de Europese commissie in december 2022 een belangrijke stap gezet om de kwaliteit, vergelijkbaarheid en transparantie van duurzaamheidsverslaggeving te vergroten. In de vandaag gepubliceerde whitepaper beschrijft de NBA de impact van deze richtlijn op grote ondernemingen en hoe hierop tijdig voor te sorteren.
(Bron: NBA)

RJ-Uiting 2023-5: Evaluatie toepassing IFRS 16 'Leases' in hoofdstuk 292 'Leasing'
Als onderdeel van zijn beleid en mede naar aanleiding van vragen uit de praktijk heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) de toepassing van IFRS 16 'Leases' als onderdeel van hoofdstuk 292 'Leasing' geëvalueerd. De RJ heeft geoordeeld dat uit deze evaluatie geen wijzigingen in hoofdstuk 292 'Leasing' nodig zijn. De mogelijkheid om IFRS 16 toe te passen blijft onveranderd beschikbaar.
(Bron: RJ)

IASB confirms temporary relief from deferred tax accounting following OECD Pillar Two tax reform
The International Accounting Standards Board (IASB) has decided today to finalise amendments to IAS 12 Income Taxes following the Pillar Two model rules published by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
(Bron: IFRS Foundation)

RJ stelt verduidelijkingen rond continuïteit voor
Onlangs heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) middels RJ-uiting 2023-3 voorstellen gepubliceerd om de regelgeving rondom de continuïteitsveronderstelling – waarop jaarrekeningen doorgaans zijn gebaseerd – te verduidelijken.
(Bron: CMWeb)

Updates

Deloitte

EFRAG

Mazars

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.