Nieuws

Driekwart ondernemers berekent hogere kosten niet door

Driekwart van de bedrijven kan hogere kosten niet (geheel) doorberekenen aan klanten. Een verwachte verslechtering van de concurrentiepositie is de meest genoemde reden voor het niet volledig doorberekenen van kostenstijgingen.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. Voor bijna 28 procent van de bedrijven is een verwachte verslechtering van de concurrentiepositie de belangrijkste reden om kostenstijgingen niet volledig door te berekenen. Twintig procent verwacht (veel) minder te verkopen bij het volledig doorberekenen van kostenstijgingen.

Ook geeft bijna een kwart van de bedrijven (23 procent) aan dat prijzen of afspraken over prijsstijgingen vastliggen in contracten. Daardoor kunnen kostenstijgingen niet of slechts deels worden doorberekend. Circa een kwart van de bedrijven geeft aan geen kostenstijgingen te ervaren of kan deze volledig doorberekenen.

Schuldenlast

Het merendeel van de bedrijven beoordeelt hun schuldenlast als lager of ongeveer even hoog als vorig jaar. Voor bijna 95 procent van de bedrijven is de schuldenlast dragelijk. Ruim vijf procent van de bedrijven beoordeelt de schuldenlast als problematisch, aldus het CBS. Bijna elf procent van de bedrijven geeft aan dat de schuldenlast wel hoger is dan vorig jaar, maar dat de omvang ervan niet problematisch is.

In veel branches melden bedrijven dat hun schuldenlast juist lager is geworden ten opzichte van april 2022. Naast de delfstoffenwinning gaven bedrijven in specialistische zakelijke diensten, bouwnijverheid, en vervoer en opslag per saldo vaak aan dat hun schuldenlast is afgenomen. Alleen in de verhuur en handel van onroerend goed zagen per saldo meer ondernemers de schuldenlast toenemen. Ondanks die toename beoordeelden de meeste ondernemers de schuldenlast als dragelijk.

Horeca heeft het zwaar

Vergeleken met andere sectoren is in de horeca en overige dienstverlening het percentage bedrijven dat de schuldenlast beoordeelt als problematisch, het grootst. In de horeca is de schuldenlast voor ruim dertien procent van de bedrijven problematisch. In de overige dienstverlening geldt dit voor ruim tien procent van de bedrijven.

Het CBS verzamelde de gegevens voor het onderzoek begin april, samen met de KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. De antwoorden komen van bedrijven met minimaal vijf medewerkers, die niet in de financiële sector actief zijn.

Bron: CBS

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.