NBA

Waar een wil is, is een weg. Waar geen wil is, is een wet

Sinds 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht van kracht. De RJ heeft dit verwerkt in uiting 2013-7. Maar is deze wet ook opgepakt door de accountants in Nederland?

Zeer waarschijnlijk niet. Hoe ik dat weet? Omdat maar circa 10 procent van de bedrijven die onder deze wet vallen conform deze wet hebben gerapporteerd.

Waar gaat het ook weer over? In het Burgerlijk Wetboek zijn in Boek 2, afdeling 7, de artikelen 166 en 276 gewijzigd. Die gaan over het bestuur en toezicht in nv's en bv's die voldoen aan 2 van de volgende 3 criteria in het desbetreffend boekjaar: Een balanstotaal van meer dan 17,5 miljoen euro, een netto-omzet van meer dan 35 miljoen en een gemiddeld aantal werknemers van 250.

Met ingang van 2013 is in het jaarverslag van deze organisaties toelichting vereist als de zetels in de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen niet evenwichtig zijn verdeeld over mannen en vrouwen.

Wat is een evenwichtige verdeling volgens de genoemde wetsartikelen: tenminste 30 procent mannen of vrouwen in de raad van bestuur of raad van commissarissen ten opzichte van het andere geslacht. Een onderneming die dat niet heeft gehaald, moet in de jaarrekening aangeven waarom niet, op welke wijze er is geprobeerd dit wel in orde te brengen en wat de vennootschap er in de toekomst aan gaat doen.

Het is vreemd dat er maar in 10 procent van de gevallen daadwerkelijk over is gerapporteerd: al deze vennootschappen krijgen immers, gezien de criteria, een wettelijke controle. De accountant had de ondernemer er op moeten wijzen.

Ik wil accountants dan ook oproepen werk te maken van deze wet. Ook zijn er accountantskantoren die zelf onder de definitie vallen. De Wet bestuur en toezicht roept op tot bewustwording, maar tegelijkertijd tot actie. Bewustwording dat diversiteit in de top niet alleen belangrijk is, maar ook tot betere resultaten leidt. En mede tot de cultuurveranderingen waar ook in de accountancy om geroepen wordt.

En laten we glashelder zijn: als de ondernemingen het zelf niet regelen, dan regelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het wel. Dan komt er een wet waarin de quota zijn opgenomen en wordt het percentage van 30 procent in de rvb en rvc wettelijk vastgelegd. Duitsland is ons daarin zeer recent voorgegaan.

We hebben nog tot 1 januari 2016. In 2015 moet het dus wel gebeuren!

Ik heb de minister, Jet Bussemaker, persoonlijk beloofd actie te zullen ondernemen. U zult er dan ook vaker van horen de komende tijd, met name nu het jaarwerk voor accountants er weer aan komt.

Want waar geen wil is, komt een wet!

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Anne-Marike van Arkel was tot 1 februari 2018 algemeen directeur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.