Arbeidsrecht

Afbeelding Arbeidsrecht

Oppassen geblazen met overname personeel uit faillissement

De regels omtrent overgang van onderneming - waarbij de rechten en plichten van de werknemer uit de bestaande arbeidsovereenkomst automatisch overgaan op de verkrijger - gelden niet als er sprake is van faillissement van de werkgever, waarna het bedrijf door een derde wordt voortgezet. Toch moet de verkrijger oppassen bij overname van personeel uit een faillissement. Er kan namelijk sprake zijn van opvolgend werkgeverschap.

x 1 Carolin Vethanayagam
Afbeelding Column arbeidsrecht

'Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid'

Veel werkgevers worden geconfronteerd met de vraag wat zij kunnen of moeten doen na een periode van twee jaar ziekte van hun werknemer. Ontslaan betekent namelijk volgens de Wet werk en zekerheid dat ook na die twee jaar een transitievergoeding moet worden betaald. Daarom kiezen sommige werkgevers voor een 'slapend dienstverband': het dienstverband loopt door, maar zonder loon. Maar mag dat wel?

x 0 Michel T Schroots