Assurance

Nieuws

NBA: Nieuwe ontwikkelingen persoonsgebonden beroepscertificaten

Publicatiestukken van middelgrote rechtspersonen moeten na 1 januari 2018 voorzien zijn van een getekende digitale accountantsverklaring. Dit geldt voor stukken die gedeponeerd zijn via SBR. Het ondertekenen van de digitale accountantsverklaring moet dan plaatsvinden met een persoonsgebonden beroepscertificaat. Om dit mogelijk te maken wordt er door verschillende softwareleveranciers hard gewerkt aan de diverse oplossingen.

x 0
Afbeelding Van de helpdesk

Standaard 600: wel of niet toepasbaar?

Een accountant wordt medio 2016 benoemd bij een vennootschap met meerdere dochterbedrijven. De nieuwe accountant wil Standaard 600 toepassen om gebruik te kunnen maken van de werkzaamheden van een lokale accountant voor een van de dochterbedrijven. Die accountant heeft echter alle werkzaamheden voor boekjaar 2015 afgerond en wil niet opnieuw aanvullende controlewerkzaamheden uitvoeren voor groepsdoeleinden. Kan de nieuwe accountant toch Standaard 600 toepassen?

x 0