Assurance

Afbeelding Opinie

Stuur minder op beloning, meer op intrinsieke motivatie

“Geven is leven: het leven schenkt pas echt voldoening als je anderen geeft wat je te bieden hebt.” Met deze les van hoogleraar sociologie Morrie Schwartz (1916–1995) rond ik mijn promotieonderzoek bij Nyenrode Business Universiteit af. Intrinsieke motivatie was belangrijk in het leven van Morrie. Uit mijn onderzoek blijkt dat beloningsprikkels—zelfs een bonus voor controlekwaliteit—deze motivatie kunnen ondermijnen.

x 3 43 3 Herman van Brenk
Afbeelding Opinie

Cover your ass letter (deel II): de advocaat en het tuchtrecht

In een vorige blog liet ik de spanning zien tussen de accountancyregels (NV COS 501: de controlerend accountant moet een advocaat op zijn minst vragen om ‘de redelijkheid van de inschattingen van het management’ ten aanzien van rechtszaken en claims te bevestigen) en de advocatenregels. Die verbieden de advocaat een waardering van de proceskansen of procesrisico’s aan de accountant te verstrekken.

x 0 82 1 Marcel Pheijffer
Nieuws

NBA: Nieuwe ontwikkelingen persoonsgebonden beroepscertificaten

Publicatiestukken van middelgrote rechtspersonen moeten na 1 januari 2018 voorzien zijn van een getekende digitale accountantsverklaring. Dit geldt voor stukken die gedeponeerd zijn via SBR. Het ondertekenen van de digitale accountantsverklaring moet dan plaatsvinden met een persoonsgebonden beroepscertificaat. Om dit mogelijk te maken wordt er door verschillende softwareleveranciers hard gewerkt aan de diverse oplossingen.

x 0