Externe verslaggeving

Afbeelding Opinie

Integrated reporting en TBS: de rol van de accountant

Van accountants wordt onder meer verwacht dat zij de integriteit van cijfers beoordelen. Met name als die cijfers verder reiken dan financiële cijfers komt de accountant voor complexe vraagstukken te staan. Zo hanteert de overheid, als prestatiemaatstaf om TBS-instellingen aan te sturen: 'tijdig op verlof sturen van de patiënt'. Ik pleit er voor dat de accountant in het jaarverslag waarschuwt tegen het gebruik van deze maatstaf.

x 2 24 1 Jan Bouwens
Afbeelding Opinie

Waardeer bitcoins in de jaarrekening op reële waarde

Cryptocurrencies staan volop in de belangstelling; deze week worden zelfs de eerste bitcoins futures in New York verhandeld. Recent overschreed de marktwaarde van bijvoorbeeld bitcoins 250 miljard dollar. Beleidsmakers en toezichthouders vragen zich al enige tijd af wat de impact en risico’s zijn van dit aanzwellende fenomeen voor het financiële stelsel en voor de gebruikers. Ook de noodzaak en mogelijkheden voor regulering worden onderzocht.

x 4 57 4 Dick Korf en Erik Hoogcarspel