Externe verslaggeving

Afbeelding Onroerend goed

Verwerking van een herinvesteringsreserve in de jaarrekening

Bij de jaarrekening op fiscale grondslag is de herinvesteringsreserve (HIR) een opvallende post. Belangrijkste reden: de verwerking wordt niet alleen bepaald door verslaggevingsregels, maar ook door de fiscale mogelijkheden. In dit artikel, het tweede van een reeks over onroerend goed, staan beide centraal. Extra aandacht is er voor de verwerking van een nog niet benutte HIR, die wordt opgenomen onder het eigen vermogen van de rechtspersoon. Dat heeft effect op deelnemingen, die worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde.

x 0 John Weerdenburg