Externe verslaggeving

Afbeelding Nieuws

KPMG: Bedrijven onderschatten gevolgen invoering IFRS 15

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen onderschatten de invoering van IFRS 15. De nieuwe richtlijn schrijft voor hoe bedrijven vanaf 2018 moeten omgaan met de verantwoording van hun opbrengsten. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de ondernemingen. De invloed van IFRS 15 zal naar verwachting het grootst zijn bij bedrijven die beschikken over meerdere businessmodellen en gebruik maken van complexe verkoopcontracten.

x 1
Afbeelding Opinie

Maak van bestuursverslag geen 'ticking-the-box-exercitie'

De Europese richtlijn over publicatie van niet-financiële informatie mag niet verworden tot een 'ticking-the-box-exercitie'. Dat gevaar ligt op de loer, maar ondernemingen kunnen hun ogen niet meer sluiten voor de vraag naar niet-financiële informatie. Een houding van "we zijn compliant en gaan over tot de orde van de dag" doet geen recht aan de manier waarop de maatschappij naar waardecreatie van ondernemingen kijkt.

x 0 26 7 Hans Schoolderman, Marcus Looijenga en Kavita Nandram