Kwaliteit en toezicht

Afbeelding Opinie

Geïnstitutionaliseerd wantrouwen

"In kringen van regelgevers is er momenteel een discussie gaande of die houding vanuit een neutrale positie kan worden uitgeoefend, of dat de accountant op voorhand moet twijfelen aan de voorgelegde informatie. In het eerste geval vraagt de accountant de gecontroleerde om de informatie te onderbouwen, waarbij hij uiteraard open staat voor informatie die wijst op fouten. In het tweede geval ga je er in principe van uit dat het niet zal kloppen."

x 12 67 17 Marianne van der Zijde
Afbeelding Opinie

Meedenk-accountant

Recent nam ik in het FD stevig stelling tegen een aantal bestuurders die hun wensen en verwachtingen ten aanzien van hun accountant kenbaar maakten. Ik kreeg daar ondersteunende reacties op, maar ook afkeurende. Bijvoorbeeld van Jan de Rooy (FD 10 september). Volgens hem ging ik "te ver", beschadigde ik bestuurders en zette ik de accountant op een dood spoor. De Rooy brengt enige - terechte - nuances aan, maar reageert ook overtrokken door mij een aantal dingen in de mond te leggen die niet gezegd noch bedoeld zijn. Daarom enige verduidelijkingen.

x 0 93 9 Marcel Pheijffer