Mkb

Afbeelding Mkb

Mkb-accountant: begin bij uzelf

Het eerste belang van iedere ondernemer, van ieder mkb-accountantskantoor, is vanzelfsprekend zijn eigen individuele belang: het streven om eigen doelen te realiseren. Hierbij houdt hij of zij rekening met omgevingsfactoren en maakt strategische keuzes: over klantsegmenten, over waardeproposities, over uitbreiding of aanpassing van activiteiten, over personeelszaken, over ict-vraagstukken of over kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersingssystemen.

x 4 Peter Paul Cornielje