Ondernemingsrecht

Afbeelding Arbeidsrecht

Oppassen geblazen met overname personeel uit faillissement

De regels omtrent overgang van onderneming - waarbij de rechten en plichten van de werknemer uit de bestaande arbeidsovereenkomst automatisch overgaan op de verkrijger - gelden niet als er sprake is van faillissement van de werkgever, waarna het bedrijf door een derde wordt voortgezet. Toch moet de verkrijger oppassen bij overname van personeel uit een faillissement. Er kan namelijk sprake zijn van opvolgend werkgeverschap.

x 1 Carolin Vethanayagam