Overheid

Afbeelding Nieuws

AFM vergroot onbedoeld kloof tussen accountants en publieke sector (FD)

Hans Berends was duidelijk. De gemeentesecretaris in het Overijsselse Dalfsen zei afgelopen februari in het FD dat de accountant in zijn gemeente 'als de dood voor de AFM is'. Hij toonde begrip voor de beslissing van de grote accountantskantoren PwC, Deloitte en EY om tientallen gemeenten te schrappen uit hun klantenportefeuille, zoals uit onderzoek door het FD bleek. 'Accountants willen geen slechte beurt maken bij de toezichthouder en gemeenten zijn nu eenmaal lastige klanten om te controleren.'

x 7
Afbeelding Opinie

Boekhouding Rijk: tijd voor vernieuwing

Verantwoordingsdag - altijd de derde woensdag in mei - is het moment waarop de boekhouding en de bedrijfsvoering van het Rijk tegen het licht worden gehouden. Het kabinet publiceert de departementale jaarverslagen en de Algemene Rekenkamer komt met de resultaten van het Verantwoordingsonderzoek. Centrale vraag: is ons belastinggeld zinnig, zuinig en zorgvuldig besteed? De Rekenkamer pleit voor meer inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van overheidsgeld. Daarnaast moet het huidige verslaggevingsstelsel worden herzien. Kortom: tijd voor vernieuwing.

x 0 37 0 Ellen van Schoten