Pensioen

Afbeelding Nieuws

'Nieuwe prognosetafel meevaller voor pensioenfondsen'

Pensioenfondsen kunnen rekenen op een meevaller. De nieuwe prognosetafel die het Koninklijk Actuarieel Genootschap woensdag publiceerde, leidt tot een gemiddelde daling van hun voorzieningen van 1,0 procent. Daardoor verbetert ook hun dekkingsgraad, al is die invloed beperkt. Fondsen met een jong deelnemersbestand en relatief veel vrouwelijke deelnemers profiteren het meest: zij kunnen rekenen op een stijging van de dekkingsgraad van maar liefst 1,6 procent.

x 0
Afbeelding Column pensioenen

Verhaalbaarheid schade vormt een steeds groter probleem

Wij merken dat wanneer werkgevers worden aangesproken door hun personeel over het nakomen van oude bepalingen in pensioenregelingen - soms zelfs eindloon-claims - de kans op verhaalbaarheid van de schade afneemt. En dat terwijl de kans om te worden aangesproken juist aanzienlijk toeneemt. Tevens blijkt dat de werkgevers deze werknemer-claims steeds lastiger kunnen verhalen op adviseurs of verzekeraars. Waar heeft dit zijn oorzaak in?

x 0 Paul van der Heide