Pensioen

Nieuws

RJ-Uiting 2017-8: Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting dga

Met RJ-Uiting 2017-3 'ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder' heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) wijzigingen voorgesteld en de gevolgen behandeld van de 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen'. In deze RJ-Uiting zijn de commentaren op RJ-Uiting 2017-3 verwerkt en zijn de voorgestelde wijzigingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving ongewijzigd definitief gemaakt.

x 2