Pensioen

Afbeelding Nieuws

'Nieuwe prognosetafel meevaller voor pensioenfondsen'

Pensioenfondsen kunnen rekenen op een meevaller. De nieuwe prognosetafel die het Koninklijk Actuarieel Genootschap woensdag publiceerde, leidt tot een gemiddelde daling van hun voorzieningen van 1,0 procent. Daardoor verbetert ook hun dekkingsgraad, al is die invloed beperkt. Fondsen met een jong deelnemersbestand en relatief veel vrouwelijke deelnemers profiteren het meest: zij kunnen rekenen op een stijging van de dekkingsgraad van maar liefst 1,6 procent.

x 0
Afbeelding Nieuws

Herstel pensioenfondsen komt tot stilstand

De grote Nederlandse pensioenfondsen hadden afgelopen kwartaal veel te lijden van de onrust op de financiële markten. Door de dalende beurskoersen verdampte voor miljarden euro's aan waarde van hun beleggingen, met als gevolg dat de financiële positie van de fondsen is verslechterd. Hierdoor is verhoging van de pensioenen voor miljoenen Nederlanders verder uit beeld geraakt en hangt de kans op kortingen nog altijd in de lucht.

x 0
Afbeelding Column pensioenen

Verhaalbaarheid schade vormt een steeds groter probleem

Wij merken dat wanneer werkgevers worden aangesproken door hun personeel over het nakomen van oude bepalingen in pensioenregelingen - soms zelfs eindloon-claims - de kans op verhaalbaarheid van de schade afneemt. En dat terwijl de kans om te worden aangesproken juist aanzienlijk toeneemt. Tevens blijkt dat de werkgevers deze werknemer-claims steeds lastiger kunnen verhalen op adviseurs of verzekeraars. Waar heeft dit zijn oorzaak in?

x 0 Paul van der Heide