Samenstellen

Afbeelding Jaarverslaggeving

Slaat RJ de plank mis bij de jaarrekening op fiscale grondslag?

Microrechtspersonen en kleine rechtspersonen mogen bij het opstellen van de jaarrekening al enkele jaren kiezen voor een jaarrekening op fiscale grondslag of een commerciële jaarrekening. In de toelichting moet de keuze worden vermeld. Logisch, want de gebruiker moet wel in staat kunnen zijn om de cijfers met toelichtingen goed te interpreteren. Is dat echt mogelijk? De jaarrekening op fiscale grondslag verlangt veel deskundigheid. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is de gebruiker op belangrijke onderdelen niet van dienst.

x 5 John Weerdenburg
Opinie

Schep eindelijk duidelijkheid over toetsingsnormen

De trajectcontrole op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam was in 2015 goed voor 31 procent van alle snelheidsboetes op de Nederlandse snelwegen, meldden media in 2015. In totaal kregen 989.000 mensen een acceptgiro. Veilig Verkeer Nederland sprak van een 'cryptische wegindeling'. Zo variëren de toegestane snelheden er tussen de 80 en 130 km per uur, en gelden er na 19.00 uur weer andere maximumsnelheden dan voor 19.00 uur.

x 6 67 15 John Weerdenburg