Semi-publieke sector

Afbeelding Zorg

Horizontaal toezicht en schrapsessies? Doen!

De uitkomst van het Dertigledendebat in de Tweede Kamer over de lastendruk was duidelijk: het schrappen van overbodige regels en het breed toepassen van Horizontaal Toezicht gaan zorgen voor lagere administratieve lasten en meer vertrouwen in professionals in de zorg. Aan lagere administratieve lasten door minder regels werken we als accountants in de zorg graag mee. Ook als dat tot minder werk voor accountants leidt.

x 1 Rob Leensen, Wil-Jan van de Rijdt en Helmer de Coninck