Publiek belang

Afbeelding De verandering (1)

Kwaliteit staat op één, 'cultuur' moet nog beter

In reactie op het verlies van maatschappelijk vertrouwen presenteerde het accountantsberoep de afgelopen jaren een forse reeks plannen, programma's, rapporten en maatregelen. Wat is daarvan het resultaat? Wat is er veranderd bij accountantsorganisaties? Wat doet de controlerend accountant nu anders dan voorheen? Deel één van een drieluik over de controlepraktijk: de audit-verantwoordelijken bij de big four.

x 0 Geert Dekker
Afbeelding Leren van Toezicht

'De laatste twee letters van audit zijn niet voor niks IT'

Het Platform Leren van Toezicht brengt accountantsorganisaties, toezichthouders, tuchtrechters en NBA bij elkaar. Doel: bevindingen uit het toezicht vertalen naar praktische lessen voor kwaliteitsverbetering. Recent werd het onderwerp IT in de audit besproken, met name gebaseerd op bevindingen van de AFM. "Een accountant kan geen audit uitvoeren zonder te weten waar gesteund wordt op informatie uit IT systemen."

x 1 Eric Bosman en Irene Kramer