Van de Helpdesk

Afbeelding Van de helpdesk

Standaard 600: wel of niet toepasbaar?

Een accountant wordt medio 2016 benoemd bij een vennootschap met meerdere dochterbedrijven. De nieuwe accountant wil Standaard 600 toepassen om gebruik te kunnen maken van de werkzaamheden van een lokale accountant voor een van de dochterbedrijven. Die accountant heeft echter alle werkzaamheden voor boekjaar 2015 afgerond en wil niet opnieuw aanvullende controlewerkzaamheden uitvoeren voor groepsdoeleinden. Kan de nieuwe accountant toch Standaard 600 toepassen?

x 0