Beroep met toekomst

Afbeelding Nieuws

Zuid zorgt voor stevig slot van reeks regionale visiebijeenkomsten

Grotere verschillen tussen de diverse groepen accountants, maar geen duidelijkheid over hun gemeenschappelijke basis. En is de accountant van de toekomst een alleskunner, of moet die vooral keuzes maken? Tijdens de visiebijeenkomst van de NBA-afdeling zuid, de laatste in de reeks regiobijeenkomsten over de toekomst van het accountantsberoep, kwamen zulke zaken aan de orde. Maar het ging ook veel over de beroepsorganisatie zelf.

x 1
Afbeelding Opinie

Rechtvaardigheid is business!

Het antwoord op onbetrouwbaarheid is al eeuwenoud: handelen vanuit deugden. Een inleiding op de deugdenethiek werd al eens gegeven door prof. dr. Andreas Kinneging, tijdens de Accountantsdag 2011. Bij het handelen vanuit de deugden moet de accountant de rechtvaardige behandeling van mensen als centrale ambitie stellen. In deze bijdrage ga ik in op de deugd 'rechtvaardigheid'. Andere deugden, zoals 'voorzichtigheid', 'moed' en 'zelfbeheersing', werk ik uit in volgende opinies.

x 22 30 0 Joost van Buuren
Afbeelding Werkdag in 2030

Accountant, hoe ziet jouw werkdag eruit in 2033?

De Arenagroep; er is al het nodige over gezegd en geschreven. Ik ben lid van dit illustere gezelschap van frisdenkers. En ja, we zaten er allemaal op persoonlijke titel in - dus niet namens onze organisatie of belangenorganisatie. De discussies waren stevig en we waren het zeker in het begin niet altijd met elkaar eens. Maar gaandeweg het proces ontstond er iets moois en hebben we met elkaar een visie ontwikkeld.

x 0
Afbeelding Opinie

Verbinden

Technologie verandert onze samenleving razendsnel. Alles en iedereen wordt aan elkaar verbonden, daardoor zijn we allen veel afhankelijker van elkaar en komt het wereldnieuws ook sneller op ons af. Zo is onze wereld door social media veranderd in een dorp en is Nederland nog nauwelijks een dorpsplein. Met onrust, onvrede en polarisatie als gevolg. Het accountantsberoep vormt hierop geen uitzondering. Iedereen heeft een mening over accountants – en terecht: ze doen er toe in de samenleving.

x 1 77 6 Peter Eimers