Tuchtrecht

Opdracht teruggeven c.q. opzeggen mocht

Een ondernemer en diens vrouw zijn ieder met hun eigen onderneming klant bij een registeraccountant. Omdat zij samen optrekken bij een ruzie mocht de accountant in dit geval afscheid nemen.

Accountantskamer

Zaaknummers:
19/1309 Wtra AK
Datum uitspraak:
13 december 2019
Oordeel:
ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2019:80

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een registeraccountant stelt de jaarrekeningen samen voor een advocatenkantoor. De man van de advocate is met zijn bv ook klant bij de accountant. De man krijgt ruzie met de accountant. Begin 2018 bespreken de drie het geschil. Een maand later schrijft de accountant in een mail aan de twee onder meer dat:

 • hij voor hen beiden al jaren optreedt als accountant en als belastingadviseur;
 • hij zijn werk met toewijding doet;
 • de relatie de laatste jaren echter moeizaam is geworden;
 • de accountant de bespreking zeer onprettig vond;
 • met name de bewoordingen en de felheid van de kritiek;
 • hij zich afvraagt of zij nog voldoende vertrouwen en respect hebben om de zakelijke relatie voort te zetten.

De advocate vindt het een vreemde samenvatting van het gesprek en laat weten dat zij erbij was als partner en niet als juridisch adviseur van haar man. Ze wil die adviseursrol ook niet. De man schrijft de accountant later dat hij en zijn vrouw in de loop der jaren een uitgebreid dossier hebben opgebouwd met fouten en nalatigheden van de accountant. Zij zullen het dossier gebruiken voor een formele klacht bij de NBA.

De man gaat naar een andere accountant en de vrouw schrijft de accountant dat zij haar man volgt. De advocate wil echter wel graag dat het accountantskantoor tot aan de overdracht haar zaken blijft behartigen. Haar ib-aangifte en jaarstukken zijn voltooid, maar de loonadministratie niet. Als de accountant er helemaal mee stopt, vindt zij dat “schandalig”.

Haar partner dient een klacht in bij de NBA-Klachtencommissie. In die procedure verstrekt de accountant informatie over het kantoor van de advocate, die not amused is. Zij laat weten dat dit in strijd is met de AVG en de geheimhoudingsplicht van de accountant. Zij dreigt hierover een klacht in te dienen. De accountant schrijft de Klachtencommissie dat de advocate het niet op prijs stelt dat zij betrokken is geraakt in de klachtprocedure. Een dag daarvoor heeft de advocate echter al een klacht tegen de accountant ingediend bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountant heeft:

a. in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid door zonder overleg en communicatie van de ene op de andere dag zijn werkzaamheden te beëindigen;

b. in de klachtprocedure bij de NBA vertrouwelijke gegevens en stukken over haar kantoor overgelegd, terwijl zij geen partij was in deze procedure.

Oordeel

De klacht is ongegrond.

Ad a Weigering en opzegging

De accountant had een doorlopende opdracht om ‘de jaarrekening’ van het advocatenkantoor samen te stellen, maar niet voor andere werkzaamheden, zoals het verzorgen van een loonadministratie. Het verzoek van de advocate om de loonadministratie te verzorgen was dan ook een nieuwe opdracht. De accountant hoefde die niet te aanvaarden. De advocate had zo een andere accountant of boekhouder kunnen vinden die de opdracht wel wilde uitvoeren. Zijn weigering heeft geen grote gevolgen voor haar gehad.

Wat betreft de opzegging van de samenstellingsopdracht stelt de Accountantskamer vast dat er al enige tijd spanningen waren in de zakelijke relatie van hem en de man van de advocate. Met haar aanwezigheid bij het overleg over de spanningen kan de advocate de indruk hebben gewekt dat zij betrokken was bij dit geschil. In een e-mail aan de accountant schreef ze over de bespreking, dat haar man geprobeerd heeft zijn onvrede duidelijk maar zorgvuldig te bespreken, maar dat de accountant daar helaas zeer afwerend en emotioneel op reageerde. Volgens de Accountantskamer wijst dit er op dat zij - “wellicht onbedoeld” - betrokken is geraakt bij het geschil.

Het is in elk geval niet onbegrijpelijk dat de accountant dat dacht. De advocate heeft die indruk versterkt door stilzwijgend in te stemmen met de e-mail waarin haar partner aan de accountant schreef dat hij en zijn vrouw een uitgebreid foutendossier hadden opgebouwd en zij van plan waren een klacht in te dienen bij de NBA.

Onder deze omstandigheden mocht de accountant ervan uitgaan dat er geen vertrouwensbasis meer was om de doorlopende samenstelopdracht voor het advocatenkantoor voort te zetten. Hij kon dan ook besluiten zijn werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen en de opdracht terug te geven. Daarmee heeft hij niet in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, omdat:

 • de administratie van het advocatenkantoor niet ingewikkeld was;
 • de jaarstukken 2017 en de bijbehorende belastingaangifte klaar waren;
 • er nog voldoende tijd was om een andere accountant te zoeken om de jaarcijfers 2018 samen te stellen en de kengetallen in te dienen bij de Orde van Advocaten.

Ad b Vertrouwelijke gegevens

In beginsel heeft de accountant een geheimhoudingsplicht. In dit geval geldt daarvoor echter één van de uitzonderingen van de VGBA (artikel 16 onder c). De man van de advocate had immers een procedure tegen de accountant aangespannen bij de Klachtencommissie van de NBA. Daarin klaagde hij niet alleen over de werkzaamheden van de accountant voor zijn bv, maar ook over vermeende fouten in de jaarstukken van het advocatenkantoor. De accountant mocht voor zijn verweer de relevante gegevens en inlichtingen naar de klachtencommissie sturen.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

Een ondernemer krijgt ruzie met zijn accountant; zijn vrouw – die met haar advocatenkantoor ook klant is van de accountant – mengt zich erin. Mede omdat de advocate daarvan geen schade leed, mocht de accountant de samenstelopdracht voor haar kantoor stoppen en weigeren om de loonadministratie voor het kantoor te blijven verzorgen.

Ook mocht de accountant aan de Klachtencommissie van de NBA informatie over het advocatenkantoor overleggen, al had de man de klacht ingediend. De man stelde namelijk ook fouten aan de kaak die de accountant zou hebben gemaakt bij het samenstellen van de jaarrekening voor het advocatenkantoor. In dat geval geldt één van de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.