Aanvraag abonnement Accountant

 

Accountant is het officiële orgaan van de NBA en verschijnt vier keer per jaar.

De abonnementsprijs bedraagt € 100 inclusief btw per jaargang; voor studenten studerend aan hogescholen en universiteiten geldt een speciaal tarief van € 50,- inclusief btw. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 25 per exemplaar.

Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en lopen automatisch door, tenzij dertig dagen voor de vervaldatum schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd.

Abonnementen en losse nummers kunnen per e-mail worden aangevraagd bij Ella Topper, afdeling Communicatie en Ledenservice, onder vermelding van NAW-gegevens en telefoonnummer.