Magazine

nr. 3 — juni 2022

Accountant

Ook in oorlogstijd worden verklaringen afgegeven

Accountant

Ook in dit nummer:

  • De VOR verdient een plek in de nieuwe governance code
  • Op zoek naar de wortel
  • Duurzaamheid blijft noodzaak

Inhoudsopgave

Abonnement