Magazine

nr. 4 — september 2021

Accountant

Janpieter Koning: 'Als je gelooft in een idee, moet je je schouders er onder zetten'

Accountant

Ook in dit nummer:

  • Gerard en Joan rekenen op Bianca
  • Van de aktetas naar de cloud?
  • Terug naar het publiek belang

Inhoudsopgave

Abonnement