Tuchtrecht

Een overzicht van de samenvattingen van tuchtrechtuitspraken van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gepubliceerd op deze site. Bij de uitspraken wordt de status van de uitspraak aangegeven. De status van uitspraken die nog niet definitief zijn wordt periodiek bijgewerkt.

Doorzoek de tuchtrechtsamenvattingen

DatumTitel samenvattingZaaknummer
Onafhankelijkheidsregel niet gevolgd 21/471 Bevindingen te ruim en te stellig geformuleerd 22/2625 Opnieuw ongegronde WNT-klacht 23/1522 Wtra AK Obligatieleningen onjuist gerubriceerd 23/2298 Wtra AK Frauderen voor eigen gewin 22/847 Nieuwe verwijten in hoger beroep taboe 22/77 Valse btw-aangiften, Wwft-melding nagelaten 23/2188 Wtra AK Prognose management niet kritisch bekeken 23/2563 Wtra AK Toch niet partijdig bij uitkoop 21/1185 Belangenverstrengeling onvoldoende bestreden als bestuurder bij klant 22/638 Ex-maat zwart maken in brief is onprofessioneel 21/856, 21/857, 21/858 en 21/896 Strafrechtelijke waarheidsvinding belemmerd met ongefundeerde conclusies 23/1603 Wtra AK Passieve samensteller lijdt onder privé-sores 23/1509 Wtra AK Basis bevindingen onduidelijk, geen hoor en wederhoor 23/1176 Wtra AK Waardering leningen niet kritisch genoeg gecontroleerd 23/1236 en 23/1396 Wtra AK Beleidsbepaler laat belastingadviseurs samenstellingsverklaringen afgeven 23/1464 Wtra AK Gebruik vertrouwelijke gegevens voor eigen offertes niet integer 22/1058 Boete en waarschuwing voor niet-volgen cursus Fraude(risicofactoren) 23/112 Faillissementsonderzoek door oud-collega objectief 23/1457 Wtra AK 'Poortwachter' keurt financieel wanbeheer scholen blindelings goed 23/11 Wtra AK Hypotheekfraude door 'Bonnie' 23/1384 Wtra AK Waardering klakkeloos overgenomen, dossier vrijwel leeg 23/645 Wtra AK