Tuchtrecht

Een overzicht van de samenvattingen van tuchtrechtuitspraken van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gepubliceerd op deze site. Bij de uitspraken wordt de status van de uitspraak aangegeven. De status van uitspraken die nog niet definitief zijn wordt periodiek bijgewerkt.

Doorzoek de tuchtrechtsamenvattingen

Datum uitspraak Titel samenvatting Zaaknummer
Fouten en bedreigde onafhankelijkheid bij controle Weyl 16/86, 16/87 en 16/88 resp. 16/89 Objectiviteit bij leningen vader-zoon niet gewaarborgd 17/45 Wtra AK Claimvoorziening ten onrechte goedgekeurd 17/310 Wtra AK Klant gedupeerd met investeringsadvies 16/2657 Wtra AK Inkomens vergeten bij IB-aangifte 17/768 en 17/769 Wtra AK Bewust onjuiste aangiften loonbelasting ingediend 17/903 Wtra AK Zuiver gehandeld als bestuurder bij broedertwist 17/1064 Wtra AK Vorderingen verrekend zonder navraag 17/565 en 17/566 Wtra AK Instructies opdrachtgever klakkeloos opgevolgd 16/886 Wtra AK Stelselwijziging niet goed toegelicht 16/625, 16/626 en 16/627 Goedkeuring (aangekondigd) in aanloop naar faillissement 16/1441 Wtra AK Ook correct antwoorden na vertrek cliënt 16/3074, 16/3075, 16/3076 en 16/3077 Wtra AK Partijdig onderzoeker bagatelliseert beroepsfouten accountants 17/413 en 17/446 Wtra AK Geen uitstel, maar ook geen nieuwe maatregel voor 'kasgraaier' 16/2547 Wtra AK Onderhanden werk onjuist gewaardeerd 15/1869 Wtra AK Assurance door accountant Centurion deugde niet 16/1534 en 16/1535 Wtra AK Belastingplicht stichting toch voldoende onderzocht AWB 16/718 Oud-compagnon laten bungelen 16/2595 Wtra AK Jaarstukken niet gecontroleerd vóór deponering 16/2578 Wtra AK Dreig niet met claim bij aankondiging tuchtklacht 17/421 Wtra AK Goedkeuring bij thuiszorgbureau niet terecht 16/1304 Wtra AK Nieuwe klacht tegen advocaat/accountant ook ongegrond 16/2720 Wtra AK Accountant/advocaat tuchtrechtelijk dubbel aanspreekbaar 16/1207 Wtra AK Bank op verkeerd been gezet 16/1699, 16/1700 en 16/1701 Wtra AK Primeur: doorhaling alleen voor controlepraktijk 16/3132 en 16/3133 Wtra AK Emotioneel advies om belasting te ontduiken 17/594 Wtra AK Dubieuze conclusies door nalaten hoor en wederhoor 17/414 Wtra AK Gerechtelijk deskundige zegt simpelweg: 'ja' AWB 16/987 Controleverklaring voor autobedrijf deugt niet 16/2016 Wtra AK Partij gekozen in echtscheidingsprocedure 17/106 Wtra AK Toestemming voor stoppen pensioen niet geverifieerd AWB 16/308 Stukken cliënt ten onrechte niet teruggegeven 16/1924 Wtra AK Onderzoek naar koopprijs aandelen onzorgvuldig 16/2272 en 16/2273 Wtra AK Opdracht vlak voor deadline teruggegeven AWB 15/406 Dga kozijnenfabriek ontkent ob- en lb-fraude 16/3051 Wtra AK Stukken cliënt ten onrechte achtergehouden 16/2492 en 16/2493 Wtra AK Groepsaccountant negeert frauderisico bij deelneming 16/475 Wtra AK Fairstar-directie misleidde KPMG AWB 14/298 Berekening voor echtscheiding keurig uitgevoerd 16/2713 Wtra AK Reacties vereniging niet duidelijk verwerkt 16/894 en 16/1655 Wtra AK Foute informatie over pandrecht Lodder dupeert cliënt AWB 15/769 Zorgvuldig gehandeld bij conflict en onbetaalde nota 16/2362 Wtra AK Contante omzet is niet per se witwassen AWB 15/660 Directeur verantwoordelijk voor kwaliteit AWB 15/649 Verbeterplan niet uitgevoerd AWB 16/374 Waardebepaling aandelen ondeugdelijk 16/2274 Wtra AK Beoordelingsverklaring zonder voldoende informatie AWB 16/202 Waardering aandelen materieel onjuist 16/1957 Wtra AK Te veel gedeclareerd bij de verkeerde 16/96 Wtra AK Conclusies persoonsgericht onderzoek te boud 16/1375 Wtra AK Opdracht 'rauwelijks' opgezegd 16/1927 en 16/2178 Wtra AK Ongehoorde conclusie over facturen AWB 15/747 Platonische relatie met cliënt 16/1373 en 16/1374 Wtra AK Tijdelijk doorgehaald wegens niet betalen PE-boete 16/3048 Wtra AK Juridische strijd ondermijnt controleverklaring 16/2091 Wtra AK Ten onrechte op de vingers getikt AWB 15/498 en 15/499 Bindend adviseur mag uitgaan van opvatting van één der partijen 16/2454 Wtra AK Non-concurrentiebeding niet (bewust) overtreden 16/2213 Wtra AK Voldoende controle-informatie voor goedkeuring 15/2252 Wtra AK Ingetrokken rapport zonder toestemming ingebracht in procedure 16/1239 Wtra AK Ook tweede klacht ex-zakenpartner faalt 16/243, 16/244, 16/972 en 16/973 Wtra AK Fiscale broederdienst met oogkleppen 16/1328 Wtra AK Dubieuze factuur voorgelegd aan fiscus AWB 15/746 Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid kan niet worden uitgesloten AWB 15/788 en 15/789 Waarschuwen voor boeterente viel niet onder zorgplicht AWB 15/833 Forensisch onderzoeker Sprintplan houdt poot terecht stijf, contra-expert is onzorgvuldig AWB 15/194 Inbrengbeschrijving kritiekloos overgenomen 16/1994 Wtra AK Voor ondernemen gelden alle VGBA-beginselen 16/871 Wtra AK Kritiek op bevindingen genegeerd AWB 15/876 Onvoldoende onderzoek bij crowdfunding 16/4 en 16/5 Wtra AK Verzwijgen betrokkenheid is niet integer 16/1498 Wtra AK Dubbelrol bij conflict voortgezet AWB 15/782 Ondeugdelijk onderzoek, misbruik gegevens en hardleersheid AWB 15/359 Geen aanwijzingen voor witwassen AWB 15/386 Heimelijk bijklussen niet integer AWB 15/723 Vragen en meerwerk terecht 16/1833 Wtra AK Ook partijaccountant moet objectief zijn 16/1440 Wtra AK Vorderingen op Lips onvoldoende onderzocht 15/622 Wtra AK Aandelenwaardering 'praktisch' maar ondeugdelijk 16/848 Wtra AK