Tuchtrecht

Een overzicht van de samenvattingen van tuchtrechtuitspraken van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gepubliceerd op deze site. Bij de uitspraken wordt de status van de uitspraak aangegeven. De status van uitspraken die nog niet definitief zijn wordt periodiek bijgewerkt.

Doorzoek de tuchtrechtsamenvattingen

DatumTitel samenvattingZaaknummer
Waardering bv ondeugdelijk 23/935 Wtra AK Goedkeurende verklaring Imtech deugde niet 21/250, 21/251, 21/252, 21/253 resp. 21/254 Samensteller volgt NOCLAR-stappen na melding over mogelijke fraude 23/516 Wtra AK Naam accountant prijsgeven aan potentiële klager 22/2138 Wtra AK Bestuurder accountantskantoor verstrekt onjuiste cijfers 23/16 Wtra AK Urenspecificatie desgevraagd meegestuurd 21/1013 Vertrouwelijkheid geschonden na informeel verzoek Belastingdienst 20/469 en 20/470 Boer zoekt fraude 23/501 en 23/502 Wtra AK Feitelijke bevindingen ongefundeerd 22/1961 Wtra AK 'Fraude' met servicekosten niet materieel 22/2164 en 22/2165 Wtra AK Wanbetalers PE-boetes tijdelijk doorgehaald 23/977, 23/978 en 23/980 Wtra AK 'Amateur' negeert regels bij persoonsgericht onderzoek 23/191 Wtra AK Serieklager definitief uitgespeeld 20/101, 21/892, 21/893, 21/894 en 21/1031 Opdracht te traag uitgevoerd 22/1901 Wtra AK Professioneel zijn als je niet professioneel optreedt 22/1789 Wtra AK Zekerheden bank onvoldoende toegelicht 22/1195 Wtra AK Jaarrekening niet gepubliceerd uit vrees voor gedoe 22/1860 Wtra AK Valse facturen voor criminele familie 22/1740 Wtra AK Validatierapport mist deugdelijke grondslag 21/406 Niet objectief bij ruzie vennoten 22/1231 Wtra AK Eenzijdig rapport voor advocaat 22/927 Wtra AK Executeur nalatenschap gaat vreemd met cliënte 22/445 Wtra AK Meegewerkt aan ontduiking controleplicht 22/941 en 22/942 en 22/944 Wtra AK Objectiviteit uit oog verloren bij ruzie broers 22/1811 Wtra AK Melding over grensoverschrijdend gedrag 22/642 en 22/830 Wtra AK Stukken na afscheid uit online boekhouding halen 22/1302 Wtra AK Verantwoordelijk voor onjuiste cijfers op de website 22/1013 Wtra AK Hoor en wederhoor niet nodig bij cijferanalyse 22/1028 Wtra AK Geheimhoudingsplicht verkeerd ingeschat 22/1427 Wtra AK Jaarrekening samengesteld op basis verkeerd regime 22/1097 Wtra AK 'Poortwachter' vraagt ten onrechte coronasteun aan 22/928 Wtra AK Assuranceverklaring verstrekt zonder tekenbevoegdheid 22/882 Wtra AK Vermogensopstelling en bejegening na overlijden klant ondeugdelijk 22/1219 Wtra AK Naleving privacywetgeving is verantwoordelijkheid klant 22/847 Wtra AK, 22/848 Wtra AK en 22/849 Wtra AK Niet-objectieve samensteller fingeert transactie 22/726 Wtra AK Vorderingen ten onrechte op balans 19/1557 en 19/1559 PGB-accountant werkt nadere kantoortoetsing tegen 22/1301 Wtra AK Dossier groepsaccountant gebrekkig door tegenwerking onderdeel-accountant 22/286 Wtra AK Fiscale verrekening verliezen zonder zicht op winst 21/892 Wtra AK