Tuchtrecht

Een overzicht van de samenvattingen van tuchtrechtuitspraken van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gepubliceerd op deze site. Bij de uitspraken wordt de status van de uitspraak aangegeven. De status van uitspraken die nog niet definitief zijn wordt periodiek bijgewerkt.

Doorzoek de tuchtrechtsamenvattingen

Datum uitspraak Titel samenvatting Zaaknummer
Voorbarig faillissement aangevraagd 18/161 en 18/200 Wtra AK Niet-materiële fout niet gecorrigeerd 18/792, 18/793, 18/794, 18/795, 18/796, 18/797 Wtra AK Geen hoor en wederhoor bij onderzoek aandelenemissie 17/2497 Wtra AK Hoger beroep na intrekking ongegrond 14/749 Beoordelaar hoeft niet aanwezigheid te zijn op ava 18/444 Verdachte accountant niet geschorst 18/1902 Wtra AK Accountant trekt spontaan aan bel Belastingdienst 18/452 Manipulaties boekhouding niet aangetoond 16/1250 Berisping wegens heimelijk onderzoek 17/2555 AK Opheffen kantoor zonder baten mag 18/512 Wtra AK Alle accountants moeten eed afleggen 18/191 Tweede tuchtklacht tegen Marcel Pheijffer ketst af 17/553 Wtra AK Aangifte achter rug firmante om 17/2701, 17/2702 en 17/2703 Wtra AK Jokken in procedure niet aangetoond 17/2735 Wtra AK Ongefundeerde conclusie gevalideerd zonder nader onderzoek 16/1120, 16/1121 en 16/1127 Fiscale constructie goedgekeurd en niet gemeld 16/2883 en 16/2884 Wtra AK Declaratieonderzoek verwarrend voor de rechter 18/292 Wtra AK Niet verantwoordelijk voor fiscalisten 18/1402 Wtra AK Objectief en professioneel gehandeld bij familieruzie 17/1759 Levering en financiering certificaten onvoldoende onderzocht 17/2549 en 17/2550 Wtra AK Vijfenhalf jaar na constatering klagen is te laat 17/1540 Administratieve tekortkomingen wezen op fraude 17/1413 en 17/1414 Geen signalen van fraude 18/337 Wtra AK Handmatig betalen in klein bedrijf op zichzelf geen frauderisico 17/1034 Tweede klacht over controle De Facultatieve ketst af 18/500 Wtra AK Controle bij vermogensbeheerder te oppervlakkig 17/874, 17/875 en 17/876 Wtra AK Contactpersoon niet inhoudelijk betrokken bij onvolledige aangifte 17/1827 Geen persoonlijk contact, geen waarschuwing bij crowdfunding en geen urenspecificaties 18/256 Wtra AK Gebrekkige verklaring balansgegevens 18/129 Wtra AK PwC en Koolstra hoefden omkoping niet te melden 17/918-919, 17/921-924 en 17/926 Wtra AK Wederhoor nodig bij belastende conclusies 16/2118 Wtra AK Leugens en verzinsels niet aangetoond 17/1314 Wtra AK Onvolledig conceptrapport gebruikt voor beoordeling jaarrekening 17/40 Herroeping of herziening definitief oordeel kan niet 17/82 Kwaliteitsaudit bij curator, bewindvoerder en mentor goed genoeg 17/2489 Wtra AK Accountant niet aanspreekbaar op werk belastingadviseur 17/2518 Wtra AK Onduidelijk over aard opdrachten, stelsel onvoldoende 17/1623 Wtra AK Post van andere bedrijven geopend en bekeken 17/1923 en 17/1924 Wtra AK Klachten over toetsing niet concreet genoeg 17/969 en 17/970 resp. 17/971 Wtra AK resp. 17/972-976 Wtra AK resp. 17/977 resp. 17/978-994 Wtra AK Accountant frauderende zorginstelling fraudeert bij kwaliteitstoetsing 18/359 Wtra AK Accountant moet als advocaat ook algemeen belang dienen 17/1212 en 17/1213 Dividenduitkering niet goed verwerkt 17/1437 Wtra AK Klakkeloos voldaan aan frauduleus betaalverzoek 17/1927 Wtra AK Onderzoek schade inbrengverklaring te partijdig 17/1546 en 17/1547 resp. 17/420 Jaarrekening goedgekeurd op basis van intenties 17/740 Wtra AK Lening en voorschotten bedreigden objectiviteit 16/2455 Wtra AK Twijfel aan verkoop golfbaan niet onjuist 17/1843 Wtra AK Beslag onder klanten met geheime gegevens 17/2054 Wtra AK Niet objectief bij conflict weduwe en andere cliënt 17/1143 Wtra AK Schade niet vast te stellen "dus nihil" 17/2477 Wtra AK Opdracht adviesdienst vastgelegd noch bevestigd 17/1354 en 17/1365 Geen stukken achtergehouden en geen ongepaste taal 17/1122 Opzegging opdracht niet te abrupt 17/854 Privacywet geen basis voor inzage in rapport 17/2433 Wtra AK Zorgtoeslag vergeten aan te vragen 17/2423 Wtra AK Rechter op verkeerde been gezet bij echtscheiding 17/2127 Wtra AK Opdracht gewijzigd, maar niet duidelijk genoeg 17/1549 Wtra AK Fraude met creditfacturen niet aangetoond 17/1263 Wtra AK Verzoek aan fiscus achter rug betrokken persoon om 17/1599 Wtra AK Persoonsgericht onderzoek KPMG in orde 16/2542, 16/2543, 16/2544 en 16/2545 Wtra AK Bedreiging objectiviteit genegeerd als zakenpartner 17/839 Wtra AK Reacties op onderzoek betalingen niet goed verwerkt 17/992 en 17/995 Beoordeling prognose huurinkomsten oppervlakkig en ondeskundig 17/1177 Wtra AK Bundelen samenhangende tuchtklachten hoeft niet per se 16/1293 Niet objectief en onprofessioneel bij echtscheiding 17/1144 Wtra AK Ondeugdelijkheid jaarrekening accountantskantoor niet aangetoond 17/1784 en 17/1785 Wtra AK Bedreigingen objectiviteit in 'wespennest' genegeerd 17/1379 Wtra AK Riskante continuïteitsveronderstelling goedgekeurd 16/1369 Wtra AK Stoppen met huur betalen niet onoirbaar 17/1388 Wtra AK Beoordelaars hoeven beheer serviceflat niet te controleren 17/1778 en 17/1779 Wtra AK Niet betrokken bij solistische berekeningen medewerker 17/127 Niet toegezien op juist factureren 17/853 Niets vastgelegd over bedreiging objectiviteit 16/1000 en 16/1001 Halal-lening toch ongebruikelijk 16/766 Verslaggevingskeuzen toch aanvaardbaar 15/665 Conclusies ten nadele van vorige cliënt op basis van oude bedrijfskennis 16/125 Goedkeuring bij De Facultatieve niet onjuist 17/1063 Wtra AK Ongefundeerde klacht tegen partij-accountant 16/2715 Wtra AK Gerechtelijk deskundige en klankbord springen naar conclusie 17/667 en 17/668 Wtra AK Globale waardebepaling uit de losse pols 17/1322 Wtra AK Kantoorhandboek is leidend bij toetsing 17/337 Persoonlijk contact met de cliënt verplicht 17/724 Omstreden beoordelingsverklaring niet toegelicht 16/893 Aandelenwaardering voor echtscheiding ongefundeerd 17/220 Verwijten aan contractpartij niet gestaafd 16/577 Niet objectief bemiddelen bij scheiding 16/1276 Rapport gerechtelijk deskundig wel goed onderbouwd 16/767