Tuchtrecht

Een overzicht van de samenvattingen van tuchtrechtuitspraken van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gepubliceerd op deze site. Bij de uitspraken wordt de status van de uitspraak aangegeven. De status van uitspraken die nog niet definitief zijn wordt periodiek bijgewerkt.

Doorzoek de tuchtrechtsamenvattingen

Datum uitspraak Titel samenvatting Zaaknummer
PwC en Koolstra hoefden omkoping niet te melden 17/918-919, 17/921-924 en 17/926 Wtra AK Kwaliteitsaudit bij curator, bewindvoerder en mentor goed genoeg 17/2489 Wtra AK Accountant niet aanspreekbaar op werk belastingadviseur 17/2518 Wtra AK Onduidelijk over aard opdrachten, stelsel onvoldoende 17/1623 Wtra AK Post van andere bedrijven geopend en bekeken 17/1923 en 17/1924 Wtra AK Klachten over toetsing niet concreet genoeg 17/969 en 17/970 resp. 17/971 Wtra AK resp. 17/972-976 Wtra AK resp. 17/977 resp. 17/978-994 Wtra AK Accountant moet als advocaat ook algemeen belang dienen 17/1212 en 17/1213 Dividenduitkering niet goed verwerkt 17/1437 Wtra AK Klakkeloos voldaan aan frauduleus betaalverzoek 17/1927 Wtra AK Jaarrekening goedgekeurd op basis van intenties 17/740 Wtra AK Privacywet geen basis voor inzage in rapport 17/2433 Wtra AK Zorgtoeslag vergeten aan te vragen 17/2423 Wtra AK Rechter op verkeerde been gezet bij echtscheiding 17/2127 Wtra AK Opdracht gewijzigd, maar niet duidelijk genoeg 17/1549 Wtra AK Fraude met creditfacturen niet aangetoond 17/1263 Wtra AK Verzoek aan fiscus achter rug betrokken persoon om 17/1599 Wtra AK Persoonsgericht onderzoek KPMG in orde 16/2542, 16/2543, 16/2544 en 16/2545 Wtra AK Bedreiging objectiviteit genegeerd als zakenpartner 17/839 Wtra AK Beoordeling prognose huurinkomsten oppervlakkig en ondeskundig 17/1177 Wtra AK Bundelen samenhangende tuchtklachten hoeft niet per se 16/1293 Niet objectief en onprofessioneel bij echtscheiding 17/1144 Wtra AK Ondeugdelijkheid jaarrekening accountantskantoor niet aangetoond 17/1784 en 17/1785 Wtra AK Bedreigingen objectiviteit in 'wespennest' genegeerd 17/1379 Wtra AK Riskante continuïteitsveronderstelling goedgekeurd 16/1369 Wtra AK Stoppen met huur betalen niet onoirbaar 17/1388 Wtra AK Beoordelaars hoeven beheer serviceflat niet te controleren 17/1778 en 17/1779 Wtra AK Niet toegezien op juist factureren 17/853 Niets vastgelegd over bedreiging objectiviteit 16/1000 en 16/1001 Halal-lening toch ongebruikelijk 16/766 Verslaggevingskeuzen toch aanvaardbaar 15/665 Conclusies ten nadele van vorige cliënt op basis van oude bedrijfskennis 16/125 Goedkeuring bij De Facultatieve niet onjuist 17/1063 Wtra AK Ongefundeerde klacht tegen partij-accountant 16/2715 Wtra AK Gerechtelijk deskundige en klankbord springen naar conclusie 17/667 en 17/668 Wtra AK Globale waardebepaling uit de losse pols 17/1322 Wtra AK Kantoorhandboek is leidend bij toetsing 17/337 Persoonlijk contact met de cliënt verplicht 17/724 Omstreden beoordelingsverklaring niet toegelicht 16/893 Aandelenwaardering voor echtscheiding ongefundeerd 17/220 Verwijten aan contractpartij niet gestaafd 16/577 Niet objectief bemiddelen bij scheiding 16/1276 Rapport gerechtelijk deskundig wel goed onderbouwd 16/767