Tuchtrecht

Een overzicht van de samenvattingen van tuchtrechtuitspraken van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gepubliceerd op deze site. Bij de uitspraken wordt de status van de uitspraak aangegeven. De status van uitspraken die nog niet definitief zijn wordt periodiek bijgewerkt.

Doorzoek de tuchtrechtsamenvattingen

DatumTitel samenvattingZaaknummer
PE-boete niet betaald? Tijdelijk doorgehaald! 21/735, 21/736, 21/737, 21/740, 21/741, 21/742, 21/743 en 21/744 Wtra AK Niet objectief bij aanpassing jaarrekening zonder overleg 21/493 Wtra AK Partij-accountant mag partijdig onderhandelen 20/36 Handtekening en zakelijkheid kosten niet voldoende bekeken 20/125 Wtra AK Partij gekozen voor één van de dga's 21/290 Wtra AK Verkeerd briefpapier geen symptoom gebrekkige kwaliteit 19/1547 Verklaringen in tuchtzaak niet gebruiken in strafzaak 19/1202 Belastende conclusies zonder hoor 21/103 Wtra AK Belastingdetails doorgespeeld aan andere klant 20/2635 Wtra AK Waardering activa te oppervlakkig gecontroleerd 19/1752 en 19/1753 Geen toezicht op medewerker 20/2594 Wtra AK Risico belangenverstrengeling niet gepareerd 20/2447 Wtra AK Geen urenspecificatie geleverd 20/2449 Wtra AK Opdracht zonder handtekening bevoegd gegeven 19/921 Vertrouwelijke cijfers naar scheidende vrouw gestuurd 20/2468 Wtra AK Persoonlijk contact soms niet nodig 21/199 Wtra AK Klant niet geïnformeerd over oplopende kosten 20/1820 Wtra AK Onvoldoende kritisch en te weinig informatie bij controle Steinhoff 20/1814 Wtra AK Klaagstalker misbruikt tuchtrecht 20/538, 20/539, 20/540, 20/541, 21/451, 21/452, 21/453, 20/486 en 20/487 Wtra AK Deskundige negeert informatie en is te stellig in concept 20/163 Organogram toch niet vertrouwelijk 19/322 Partner zwart maken in klantenbrief is niet integer 20/2026, 20/2027, 20/2028 en 21/192 Wtra AK Rapport van bevindingen met gebreken 20/2495 Wtra AK Belastingaangifte - met fout - ingediend zonder toestemming scheidende klant 21/17 Wtra AK Schuld en vordering niet verwerkt in jaarrekening en financieel overzicht 20/1841 Wtra AK Jaarrekening DNB Pensioenfonds terecht goedgekeurd 21/59 Wtra AK 'Een ieder' kan klagen, maar niet met Alzheimer 20/1660 Wtra AK Persoonsgerichte cijferanalyse zonder hoor en wederhoor 20/1845 Wtra AK Fraude met toetsingsdossiers 20/1901 en 20/1919 Wtra AK Success fee mag bij non-assurance-opdracht, maar onderzoek eerst de relevante feiten 19/1589 Ongefundeerde assurance bij waardebepaling certificaten 20/1812 Wtra AK Schuldeisers klant benadeeld met verrekeningsconstructie 20/1563 Wtra AK Compagnon Roger Lips bedroog bank en arbitragehof 20/312 en 20/313 Foutieve ob-aangifte slordig 20/1894 Wtra AK Meewerken met FIOD en OM moet 20/2530 Wtra AK Heen en weer meebuigen met controleklant 19/1793 Wtra AK Beeld wel degelijk getrouw, geen zelftoetsing 20/345 en 20/346 Wtra AK Niet objectief bij aandelenverkoop 20/1223 en 20/1224 Wtra AK Persoonlijke gevoelens vallen niet onder het tuchtrecht 20/1548 en 20/1549 Wtra AK Advocatentuchtrechtspraak niet relevant voor Accountantskamer 20/1685 Wtra AK Controlecliënt intensief geadviseerd 20/432 Wtra AK Hand- en spandiensten bij potentiële faillissementsfraude 19/712 Drie jaar te laat met verbeterplan 20/1207 Wtra AK Vertrouwelijkheid geschonden en opponenten vals beschuldigd 20/585 en 19/1059 Wtra AK Niet integer bij validatie doofpotonderzoek 20/1009 Wtra AK Professioneel gehandeld bij boerenruzie 19/638 Cliënt hoeft niet in te stemmen met tariefswijziging 20/1276 en 20/1278 Wtra AK Geen contact met klant werkt fouten in de hand 19/1247 en 19/1248 Non-concurrentie- en relatiebeding veelal aanvaardbaar 19/738 Fraudesignalen Imtech voldoende onderzocht 18/1193, 18/1194 en 18/1195 Wtra AK 'Concept' geschrapt in concept-jaarrekening 20/413 Wtra AK Handtekening onder omzetverschuiving 20/771 en 20/772 Wtra AK Goodwill en continuïteit onvoldoende gecontroleerd bij Imtech 19/1108, 19/1109 en 19/1110 Wtra AK