Tuchtrecht

Een overzicht van de samenvattingen van tuchtrechtuitspraken van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gepubliceerd op deze site. Bij de uitspraken wordt de status van de uitspraak aangegeven. De status van uitspraken die nog niet definitief zijn wordt periodiek bijgewerkt.

Doorzoek de tuchtrechtsamenvattingen

Datum uitspraak Titel samenvatting Zaaknummer
Scherpe vragen geen reden voor wraking 19/1740 Wtra AK Contante betalingen tijdelijk anders geboekt 19/508 Wtra AK Terecht geen conclusie wegens twijfels aan continuïteit 19/252 en 19/253 Wtra AK Subsidieaanvraag onvoldoende gecontroleerd 18/2055 Wtra AK Waardering activa onvoldoende onderzocht 18/2250 Wtra AK Nader onderzoek naar certificaten toch niet nodig 18/2008, 18/2009, 18/2018 en 18/2019 Kwaliteit 'zeer zwak' in 'zorgelijke' praktijk 18/1403 Wtra AK Onafhankelijke earn out-controle onmogelijk 18/904 en 18/1418 Wtra AK Ongecontroleerde prognoses te rooskleurig 18/1746 en 18/1747 'Voorlopige' continuïteitsparagraaf te positief 17/1625 en 17/1626 Klant misleid bij success fee 19/659 AK Vertrouwelijke mails doorgespeeld 18/2140 Wtra AK Jaarrekening aangepast zonder nader onderzoek 18/1651 en 18/1652 Wtra AK Bank opgelicht 18/1816 en 18/1817 Wtra AK Voorzitter EY Accountants gewaarschuwd om kwaliteitsstelsel 18/735 Wtra AK Klacht over Baker Tilly niet onderbouwd 19/528 t/m 19/551 Wtra AK Informatie aan curatoren geweigerd 18/686 en 18/687 Wtra AK Uitspraak over getrouwheid in samenstellingsverklaring 19/358 Wtra AK Beëindiging opdracht niet duidelijk gecommuniceerd 18/1912 Klachten bundelen is wenselijk, maar niet verplicht 18/641 Waardebepaling niet gecorrigeerd 18/2054 Wtra AK Fraudesignalen bij controle onvoldoende onderzocht 14/3085 Wtra AK Valse controleverklaringen: doorhaling na celstraf 18/738 Wtra AK Contactloze controleverklaring 18/2053 Wtra AK Verkeerd bezorgde post mishandeld 18/1375 Gebrek aan wederhoor in Nidera-onderzoek 18/1553 en 18/1554 Definitie onderzochte kosten niet duidelijk 18/1117 Dreiging van tuchtklacht lijdzaam aanvaarden 18/1294 Beslag op pensioenuitkering ging te ver 18/2218 Wtra AK Persoonsgericht facturenonderzoek KPMG deugde 18/999 Onvoldoende controle-informatie voor goedkeuring jaarrekening 17/1482 Wtra AK Accountant/advocaat valt niets te verwijten 18/1236 Wtra AK Verklaring over 'leningen' blind ondertekend 19/3 Wtra AK Vennoot verantwoordelijk voor slecht advies relatiebeheerder 19/213 Wtra AK Omzeilen salarisvoorschriften oneerlijk en niet oprecht 18/978 Wtra AK Opdrachtgever voorgetrokken, rapport laten gebruiken in rechtszaal 18/1547 Wtra AK Concurrentiebeding toelaatbaar, onterecht zeggen dat je mag controleren niet 18/674, 18/675, 18/676 en 18/677 Wtra AK Tijdelijke doorhaling voor misleiden toetsers terecht 18/1321 Tweede berisping voor doorgaan bij Ponzi-fraude 18/999 Wtra AK 'Veel te partijdig' schadeonderzoek 17/1230 Wtra AK Verweer lastig zonder eigen dossier 17/2627 Wtra AK Werkgevers niet fout bij afhandeling pensioenschade 18/1391 t/m 18/1396 Wtra AK Opdracht in 'wespennest' terecht teruggegeven 18/606 Wtra AK Niet objectief bij verkoop kat in de zak 18/1312 en 18/1313 Belangenverstrengeling bij investeren in klant 18/828 Waardering vastgoed onvoldoende gecontroleerd 18/724 Wtra AK Lening en adviezen aan faillissementsfraudeur 18/1806 Wtra AK Fiscaal advies over moederlijke schenking niet frauduleus 18/62 Privéboekhouding doen valt onder het tuchtrecht 18/932 Wtra AK Stukken van derden niet per se naar opvolger 18/805 Wtra AK Vriendendienst zonder deugdelijke grondslag 18/1865 Wtra AK Getuigenverhoor bij bonusruzie gaat niet door 18/578 Onjuiste aangifte en onterecht assurance 18/2 Onbevoegde dividenduitkering verwerkt zonder navraag 18/137 en 18/138 Wtra AK Geen benul van onderzoek doen 18/1091 en 18/1092 Wtra AK Gegevens voor ib- en ob-aangiften niet geverifieerd 18/736 Wtra AK Opdracht te laat teruggeven na vermoeden Ponzi-fraude 18/152 Boetedraagkracht ondeugdelijk onderzocht 18/668 Wtra AK Goedkeurende controleverklaring terecht ingetrokken 18/1093 Wtra AK Excessief declareren niet aangetoond 17/1565 Goodwill goedgekeurd zonder goed onderzoek 17/2151 en 17/2152 Wtra AK Onderhoudsvoorziening aanvaard zonder besluit 17/2574 Wtra AK OM vooringenomen bij onderzoek facturen 18/1018 Samenstellingsverklaring voor 'swipe'-transacties 17/2276 Wtra AK Jaarrekening en aangiften op basis van nepfacturen 18/488 Wtra AK Privégebruik onvoldoende bekeken bij ob-aangifte 18/446 Wtra AK Imtech-klacht behandeld ondanks schikking 18/276, 18/277 en 18/328 Wtra AK Bedreiging objectiviteit wel gezien, maar niets gedaan 18/556 Wtra AK Te lang gewacht met tweede klacht 18/3 Onterecht beroep op vertrouwelijkheid 18/821 Wtra AK Civiele claim genegeerd bij aandelenwaardering 18/716 Wtra AK Forac schaadt aanzien beroep met wéér een partijdig rapport 17/2728 Wtra AK Vertrouwelijke informatie gebruikt bij rechter 17/1149 Wtra AK Vertrouwelijk organogram doorgespeeld 18/1126 Wtra AK