Tuchtrecht

Een overzicht van de samenvattingen van tuchtrechtuitspraken van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gepubliceerd op deze site. Bij de uitspraken wordt de status van de uitspraak aangegeven. De status van uitspraken die nog niet definitief zijn wordt periodiek bijgewerkt.

Doorzoek de tuchtrechtsamenvattingen

DatumTitel samenvattingZaaknummer
Rug recht, maar wettelijke reserves vergeten 20/416 Wtra AK Forensisch onderzoek fraudesignalen te beperkt 20/816 en 20/817 Wtra AK Goedkeuring goodwill ongefundeerd, afkeuring negeerde continuïteit 19/382 en 19/407 Ferme conclusies zonder hoor en wederhoor 20/155 Wtra AK Forensisch accountant niet vergunningplichtig 19/1996-1997-1998-1999, 19/2030-2031-2032-2033, 19-2075-2076-2077-2078, 19/2164-2165-2166-2167, 19/2289-2290-2291-2292, 19-2421-2422-2423-2424 Wtra AK resp. 20/538-41 Wtra AK resp. 20/486-7 Wtra AK Stichting Accountantsfonds weigerde terecht steun 20/340 Wtra AK Dubbel declareren en misbruik gegevens 20/209 Wtra AK Opzettelijk onjuiste Vpb-aangifte 19/2341 Wtra AK Partijdig schade-expert is slordig 19/920 Geen regels voor klachtafhandeling door kantoor 20/710 Wtra AK Consolidatieplicht niet onderzocht 19/2068 Wtra AK Urenspecificaties vervalst 19/2351 Wtra AK Onvoldoende controle-informatie voor goedkeuring beleggingsfondsen 19/305 Wtra AK Uit de school geklapt over mediation 19/1924 Wtra AK Accountant in business hoefde niet mee te werken aan onderzoek 20/321 Wtra AK Te laat gestopt bij niet-integere klant 19/2048 Wtra AK Verzet tegen onbehandeld herzieningsverzoek niet ontvankelijk 19/1961, 19/1962 en 19/1963 Wtra AK Mede-eigenaar verzweeg naderende kantoortoetsing 20/210 Wtra AK Beslag laten leggen met vertrouwelijke klantgegevens 20/110 Wtra AK Contante omkoopbetalingen niet gecontroleerd 17/920, 17/925, 18/718 en 18/719 Wtra AK Frauderisico Cyprus-constructie onvoldoende bekeken 18/2226 respectievelijk 19/9 en 19/27 Accountant in business niet betrokken bij ruziedossier 19/2028 Wtra AK Eigen taak bij controle waardering activa 19/749, 17/750, 19/751 en 19/752 Wtra AK Negeren schadeclaim bij aandelenwaardering niet toegelicht 19/166 en 19/167 Samensteller slikt prognoses voor zoete koek 19/1096 Wtra AK Bewijs voor verduistering en zelfverrijking vernietigd 20/639 Wtra AK AFM misleid met aanvullingen controledossier 18/869 en 18/870 Wtra AK Kwaliteit in zeven jaar onvoldoende verbeterd 19/1521 Wtra AK Concept-jaarrekening achter rug cliënt om naar fiscus 19/1316 Wtra AK Belangrijke fraudesignalen genegeerd, kantoorgenoot gecontroleerd 19/1730 Wtra AK Schadeberekening onvoldoende gefundeerd 19/333 en 19/368 Schuld aan participanten verwerkt en goedgekeurd als 'agioreserve' 19/1111 en 19/1060 Wtra AK Persoonsgericht onderzoek partijdeskundige niet objectief 19/1398 Wtra AK Ob- en lh-aangiften veel te laag 19/439 Wtra AK Jaarrekening samengesteld achter rug firmant om 19/1189 en 19/1190 Wtra AK Administratie monitoren hoeft niet 19/1591 Wtra AK Belastende informatie over derde naar fiscus 19/1482 Wtra AK Opnieuw geen duidelijke toelichting op financieel overzicht 19/1467 Wtra AK Gerechtelijk deskundige schimmig over werkwijze 19/1426 Wtra AK Aandelen stiekem gewaardeerd bij conflict 19/1209 Wtra AK Drempel opwerpen naar tuchtrechter mag niet 19/92 en 19/93 Wtra AK Compagnon Roger Lips oneerlijk en onoprecht 19/658 en 19/2025 Wtra AK Controlerend accountant niet gehoord bij faillissementsonderzoek 19/960 Wtra AK Fiscale oudedagsreserve niet geverifieerd 19/1208 Wtra AK Tonnen aan contante privé-opnames helder verwerkt 18/2011 Wtra AK Toezicht op medewerkster onvoldoende 19/1097 Wtra AK Dossiers verdwenen in de cloud 19/1498 Wtra AK Spookaccountant vindt contact met lastige klant niet nodig 19/502 Wtra AK Waardering vastgoedprojecten niet kritisch bekeken 18/296 Wtra AK Doel heiligt niet de middelen bij vriendendienst 19/1030 Wtra AK