Tuchtrecht

Een overzicht van de samenvattingen van tuchtrechtuitspraken van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gepubliceerd op deze site. Bij de uitspraken wordt de status van de uitspraak aangegeven. De status van uitspraken die nog niet definitief zijn wordt periodiek bijgewerkt.

Doorzoek de tuchtrechtsamenvattingen

DatumTitel samenvattingZaaknummer
Jaarrekening goedgekeurd zonder deugdelijke grondslag 20/132, 20/133, 20/134 en 20/135 Goedkeuring winstprognose beleggingsfonds 21/1009 Wtra AK PE-boetes niet betaald, vonnis genegeerd 22/660, 22/662 en 22/712 Wtra AK Tuchtrechter internal auditors hoort klagers niet 21/2170, 21/2171, 21/2172 en 21/2173 Wtra AK Persoonsgericht onderzoek naar malversaties bij accon avm keurig gedaan 22/337 Wtra AK Persoonlijke of vaktechnische betrokkenheid niet aangetoond 20/510 en 21/293 Obstructie en gesjoemel bij toetsing 21/1997 en 21/1998 Wtra AK Incasso facturen niet laakbaar verlopen 21/925 en 21/1525 Wtra AK Beschuldiging voorganger zonder hoor en wederhoor 21/1962 Wtra AK Objectieve waarheidsvinding rechter belemmerd met persoonsgerichte onderzoeken 20/393, 20/1052 en 20/1054 Foracs onderzoeken zakelijkheid facturen niet en komen toezegging wederhoor niet na 20/1106 PE-herinnering naar verkeerd adres 21/10 Controle bij frauderende drankenketen volstrekt onvoldoende 21/1616 Wtra AK Kritisch genoeg over continuïteit, maar niet over waardering vastgoed 20/277 en 20/278 Dubbelrol bij afgewezen wrakingsverzoek 22/853 Wtra AK Wet en regels genegeerd als penningmeester VvE 21/2138 Wtra AK Samensteller ziet inbreng landbouwgrond over het hoofd 21/1897 Wtra AK Vertrouwelijke informatie uit offertes opdrachtgever gebruikt voor eigen offertes 21/1788 Wtra AK Alleen misbruik als klager accountant persoonlijk of financieel wil treffen 20/1018 en 20/1019 Vertrouwen in beroep geschaad door bank op te lichten 19/1594 Partijdige conclusie over pensioen alimentatieplichtige 21/1593 Wtra AK Aandelenwaardering bij ruzie niet objectief 20/347 en 20/348 Fraude en verduistering uit hebzucht 21/1734 Wtra AK Doorhaling van zwijgende fraudeur 21/1482 Wtra AK Fraudesignalen laten zitten, Wwft-melding terecht 21/1533 Wtra AK Niet-integer bij vriendendienst 20/234 Onvoldoende controle-informatie voor omzet en goodwill 21/279 Wtra AK Nieuwe regelgeving maakt nieuwe opdrachtbevestiging niet per se noodzakelijk 19/1672 Verzuim ob-aangiftes erkend en gecompenseerd 20/383 en 20/390 Vertrouwelijke e-mails aan de rechtbank gestuurd 20/331 Eigenwijze bestuurder Stak waarborgt objectiviteit onvoldoende 21/799 Wtra AK Directeur op non-actief zonder te horen 21/790, 21/791, 21/793, 21/793 en 21/794 Wtra AK Onpartijdig gebleven in conflict, dankzij klant 21/1056 Wtra AK Zakelijke fraude voor privédoeleinden niet-integer 21/647 Wtra AK Goedkeuring van schuld als 'agioreserve' 20/387 en 20/388 Proces-verbaal FIOD-rechercheur niet onjuist 21/556 Wtra AK Directeur zet rechter op het verkeerde been 21/265 Wtra AK Rode vlaggen genegeerd bij controle Ennia 20/2614 en 20/2615 Wtra AK