Tuchtrecht

Tuchtrecht

Controle bij frauderende drankenketen volstrekt onvoldoende

Een registeraccountant deed veel te weinig onderzoek en had op veel punten dan ook te weinig controle-informatie...

Tuchtrecht

Kritisch genoeg over continuïteit, maar niet over waardering vastgoed

Tuchtrecht

Samensteller ziet inbreng landbouwgrond over het hoofd

Tuchtrecht

Wet en regels genegeerd als penningmeester VvE

Tuchtrecht

Vertrouwelijke informatie uit offertes opdrachtgever gebruikt voor eigen offertes

Meer tuchtrecht