Lezenswaardig Interessant nieuws van andere sites

The Accountables

De Accountantskamer: zegen of vloek?

Sandra Schreuder, voorzitter Accountantskamer: "Ik zag bij mijn aantreden een naar binnen gerichte Accountancy-sector met veel discussie in de media over de kwaliteit van de wettelijke controle en over de poortwachtersrol van accountants, met woorden als prestatiekloof, polarisatie en gestold wantrouwen. Anno 2024 zie ik een voorzichtige omwenteling vanuit young professionals met initiatieven waarmee de benodigde veranderbereidheid van de sector wordt aangewakkerd!"

Tuchtrecht

Tuchtrecht

Toch niet partijdig bij uitkoop

Een accountant-administratieconsulent heeft toch niet onjuist gehandeld bij de uitkoop van een dga, zegt...

Tuchtrecht

Belangenverstrengeling onvoldoende bestreden als bestuurder bij klant

Tuchtrecht

Ex-maat zwart maken in brief is onprofessioneel

Tuchtrecht

Strafrechtelijke waarheidsvinding belemmerd met ongefundeerde conclusies

Tuchtrecht

Passieve samensteller lijdt onder privé-sores

Meer tuchtrecht