Spelregels debat

 

10 spelregels voor debat op Accountant.nl

  1. Gebruik bij voorkeur uw echte voor- en achternaam. Gebruik nooit de naam van een ander. De redactie beoordeelt anonieme reacties extra scherp en heeft het recht deze te verwijderen.
  2. Verander uw naam niet gedurende een discussie.
  3. Uw e-mailadres moet bekend zijn bij de redactie. Uw e-mailadres blijft strikt vertrouwelijk.
  4. Het is niet toegestaan te vloeken of beledigende opmerkingen te plaatsen over bijvoorbeeld iemands levensovertuiging, geloof, etniciteit of seksuele geaardheid.
  5. Accountant.nl is geen schandpaal en is niet de plek voor het uitvechten van specifieke conflicten door betrokken personen of het bewust uitlokken van emotionele reacties.
  6. Reageer zo kort en bondig mogelijk en gebruik maximaal 250 woorden. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar ter beoordeling van de redactie.
  7. Beperk het aantal reacties op een bijdrage en voer geen langdurige één-op-één discussie. Daarvoor is Accountant.nl niet bedoeld.
  8. Blijf on topic. Off topic reacties worden door de redactie verwijderd. Reageert u op een andere reageerder, maak dat dan duidelijk in uw bericht.
  9. Schrijf duidelijk en begrijpelijk Nederlands en vermijd taalfouten zoveel mogelijk. Te slecht geformuleerde reacties kunnen door de redactie worden verwijderd.
  10. Commerciële boodschappen zijn niet toegestaan.