Tuchtrecht

Boete en waarschuwing voor niet-volgen cursus Fraude(risicofactoren)

Een accountant-administratieconsulent moet 420 euro boete betalen, omdat hij niet heeft voldaan aan zijn PE-verplichting.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Zaaknummers:
23/112
Datum uitspraak:
13 februari 2024
Oordeel:
hoger beroep ongegrond, klacht gegrond
Maatregel:
waarschuwing en 420 euro boete
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:CBB:2024:79

» Direct naar annotatie

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een accountant-administratieconsulent volgt de verplichte cursus Fraude(risicofactoren) niet. De accountant heeft zich na ruim zesentwintig jaar met ingang van 2023 uitgeschreven uit het accountantsregister. De NBA dient een klacht tegen hem in. De Accountantskamer verklaart de klacht gegrond en legt de accountant (in een niet-gepubliceerd vonnis) een waarschuwing op en een boete van 420 euro.

De accountant gaat hiertegen in hoger beroep.

Hogerberoepsgronden

De accountant aanvaardt de waarschuwing, maar de opgelegde boete niet, omdat:

  • hij is sinds 2000 niet meer werkzaam is in de accountantspraktijk, maar in het bedrijfsleven en hij sindsdien nooit meer naar buiten treedt als accountant;
  • hij dit ook niet meer zal doen;
  • hij zichzelf niet heeft bevoordeeld boven (oud)collega-accountants die wel aan hun PE-verplichtingen hebben voldaan, omdat accountants niet (meer) kunnen worden beschouwd als zijn collega’s;
  • accountants doorgaans meer verdienen dan hij;
  • hij niet de intentie heeft gehad zichzelf te bevoordelen of anderen te benadelen;
  • accountants gefaciliteerd worden om hun PE-punten te halen, maar de werkgever van hem dat niet doet;
  • zijn werkgever de boete ook niet voor diens rekening zal nemen;
  • de boete dus ten koste gaat van de (voormalig) accountant en zijn gezin;
  • er geen kans op herhaling bestaat, omdat hij zich heeft laten uitschrijven uit het register.

Oordeel

Het hoger beroep is ongegrond.

Op grond van artikel 2 lid 2 van de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) kan de maatregel van een geldboete worden opgelegd samen met één van de andere tuchtrechtelijke maatregelen. In een geval als dit, waarbij niet is voldaan aan de PE-voorschriften, is het opleggen van een geldboete naast een waarschuwing - die in hoger beroep niet wordt aangevochten - in beginsel passend.

De accountant is sinds 1 januari 2023 op eigen verzoek uitgeschreven uit het register van de NBA. De PE-verplichtingen golden tot dat moment echter onverkort. Dat hij sinds 2000 werkzaam is in het bedrijfsleven en daarbij niet naar buiten treedt als accountant doet er niet toe. In zijn huidige functie van financieel manager gebruikt hij de specifieke deskundigheid waarover een accountant gewoonlijk beschikt, heeft hij die aangewend dan wel had hij die kunnen aanwenden. Dat er geen kans is op herhaling is niet van belang voor een PE-boete.

De Accountantskamer heeft bij het bepalen van de hoogte van de geldboete rekening gehouden met de omstandigheid dat collega-accountants, die zich wel aan hun PE-verplichtingen hebben gehouden, studiekosten hebben moeten maken. Het uitgangspunt van 70 euro per niet behaald PE-punt is niet alleen gebaseerd op de gemoeide (studie)kosten, maar ook op (het tarief van) de arbeidsuren die aan het volgen daarvan moeten worden besteed. Immers in de uren die worden besteed aan PE-activiteiten kan de accountant (in het algemeen) geen inkomsten genereren.

Het college eerder heeft al eerder gezegd dat dit uitgangspunt in zijn algemeenheid niet onredelijk is. De 70 euro per punt is in het geval van deze accountant niet te hoog. Dat accountants doorgaans meer verdienen dan hij heeft de accountant niet onderbouwd en is ook onvoldoende reden. Datzelfde geldt voor de opmerking dat een boete ten laste komt van hem en zijn gezin.

Maatregel

Waarschuwing en boete van 420 euro.

Annotatie Lex van Almelo

Een accountant-administratieconsulent in business heeft niet de verplichte cursus Fraude(risicofactoren) gevolgd. Wie niet voldoet aan de PE-verplichtingen staat een maatregel plus een boete te wachten, bevestigt de tuchtrechter maar weer eens in hoger beroep.

Het college herhaalt dat een boete van 70 euro per niet-behaald PE-punt in zijn algemeenheid redelijk is. Het argument van de accountant dat hij als accountant in business minder verdient dan accountants doorgaans verdienen en dat een boete ten koste zal gaan van zijn gezin wuift het college weg. De beweringen doen niet ter zake en zijn bovendien niet onderbouwd.

De uitspraak bevat geen nieuws maar is wellicht interessant in verband met wat ‘examenfraude’ pleegt te worden genoemd. Wat zou de tuchtrechter zeggen over spieken bij verplichte kennistoetsen? Voor een antwoord is het wachten op een tuchtklacht.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.