Accountant Q4 2018

Pieken
Column Marco van der Vegte

FYI

We moeten beter opzij leren kijken
Zonder het van elkaar te weten werken een Zuid-Afrikaan in Londen en een Nederlander in Washington al jaren aan dezelfde missie: meer grip krijgen op systeemrisico's. Tien jaar na het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis is dat nog steeds (of opnieuw) hard nodig.

Wat kun je missen?
"In mijn kantoor op de Zuidas was me dit niet overkomen", dacht accountant Remko Veenstra in 2014. De kogels floten hem om de oren in het Ethiopische dorpje waar hij werkte voor een hulporganisatie. Toch bleef hij. Accountants over hun inzet voor goede doelen. "Ik wil mensen helpen die het minder hebben dan wij."

Piekbelasting: onvermijdelijk of niet?
Piekperiodes in de controlepraktijk, ze lijken onvermijdelijk. Maar klopt dat wel? "Het zou al helpen als mensen het gevoel hebben dat ze invloed uitoefenen op hun eigen situatie."

Hyper de hype
Stilstand is achteruitgang. Verandering is een constante. En zo kunnen we nog wel wat clichés uit de mouw schudden over waarom u moet inspelen op verandering. Ook in het accountantsvak volgen de hypes elkaar in steeds rapper tempo op.

In de verte klinkt de toon aan de top
'Daar heb je hem weer, met zijn mooie woorden. Weet hij dan niet hoe het hier echt werkt?' Geef ze maar eens de kost, de leiders over wie zo wordt gesproken. Misschien begint verandering helemaal niet met de toon aan de top.

De PSU van Adrian Egas

Fraudedebat piekt, nu de accountant nog
Het oplaaiende debat over fraude gaat meer over de verwachtingskloof dan over hoe je beter fraude kunt ontdekken. Volgens onderzoekers brengen externe accountants nog niet veel fraudes aan het licht. Een beloning om fraude met de klant te bespreken zou geen kwaad kunnen.

Becijferd: goede doelen

Piekmomentjes
Column Marc Schweppe

Relevante jaarrekeningcontrole, nu en in de toekomst
Het einde van het jaar is een mooi moment om terug te kijken en de piekmomenten van 2018 nog eens de revue te laten passeren. Een discussie die in de zomer en het begin van de herfst piekte ging over het door de accountant detecteren en adresseren van fraude en overtredingen van wet- en regelgeving, als onderdeel van de jaarrekeningcontrole.

'Pinkeltjesaffaire'
Column Margreeth Kloppenburg

Zoom: even ontspannen

Ondertussen op Accountant.nl

Van input naar output
Vanaf januari 2019 treedt de nieuwe PE-regeling van de NBA in werking. Het gaat voortaan niet meer om uren sprokkelen, maar om leerresultaat. Accountants bij de Belastingdienst en adviseurs bij de big four trappen af.

Geknipt en geschoren: Peter Schimmel

Data savviness
Column Gideon Folkers

'Het maatschappelijk verkeer is dood'
Joost van Buuren is de eerste hoogleraar, in de reeks interviews met 'academische' hoogleraren, die ook in de accountantspraktijk heeft gewerkt. Toch is hij een groot voorstander van een zware academische en theoretische component in de accountantsopleiding.

Art of accounting
'Barrels of money'

Bronnen
Boeken, Digitaal, Verplichte kost, Out of Print.

NBA Nieuws

Accountant Q3 2018