Magazine

Pieken

Het moment waarop thuis of bij degene die u dierbaar is de piek op de kerstboom staat is vaak ook een moment om te reflecteren op de pieken en de dalen van het afgelopen jaar.

Dit artikel is verschenen in Accountant Q4, 2018

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

In de accountancy is er het afgelopen jaar een aantal pieken aan te wijzen en - helaas - ook een paar mindere momenten. Ik denk aan de piek in bruikbare wwft-meldingen. De laatste jaren hebben accountants jaarlijks zo’n 1.100 ongebruikelijke transacties gemeld.

Een piek met een dubbel gevoel wat mij betreft. Schimmige transacties en administraties ondermijnen immers het vertrouwen in de economie. Maar de alerte rol van accountants hierbij is iets om trots op te zijn. Ook ben ik blij met onze eerlijke signalen naar de publieke sector, als het gaat over de controle van de Wet normering topinkomens. En met het stevige debat over de rol van accountants bij fraude.

Tegelijk waren er enkele spraakmakende - zij het internationale - incidenten, die in het VK tot onmiddellijke actie vanuit de politiek hebben geleid. En op de Accountantsdag kondigde minister Hoekstra van Financiën de instelling van een nieuwe Commissie Toekomst Accountancysector aan. Daar horen we binnenkort meer van.

Een andere terugkerende piek is die in werkuren gedurende het busy season, dat weer voor de deur staat. Dit brengt mij op een onderwerp waar dit jaar terecht veel aandacht voor is geweest: de werkdruk van accountants. Jonge en oudere accountants lopen er tegenaan en het zijn de NBA Young Profs die hier telkens aandacht voor vragen. In de media, aan de NBA-bestuurstafel en bij grote en kleine kantoren. Als we het beroep in de toekomst aantrekkelijk willen houden voor jonge mensen, zullen we gezamenlijk moeten werken aan een betere werkomgeving.

Door bijvoorbeeld betere planning, door ‘nee’ te zeggen, maar ook door beter projectmanagement, door samenwerken, door goed op elkaar te letten en oprechte interesse in elkaar te hebben. Werkdruk blijft de volle aandacht houden van het NBA-bestuur. Een gezonde werkomgeving en aanwas van het beroep zijn immers essentieel, om onze rol om vertrouwen toe te voegen aan onze economie te kunnen blijven vervullen.

De laatste piek waar ik hier aandacht voor vraag is die van het voorbeeldgedrag in de piek van uw organisatie en die van de NBA zelf. Over het eerste punt doen de heren Bik en Paape van Nyenrode interessante uitspraken elders in dit nummer. Het tweede punt is erg actueel binnen de NBA: de nieuwe governance van uw beroepsorganisatie. Een goede bestuursstructuur stuurt én faciliteert immers het gewenste gedrag van de bestuurders en al degenen die daar werkzaam zijn, waardoor het juiste voorbeeld wordt gegeven.

Nadat op de ledenvergadering afgelopen voorjaar werd ingestemd met de nieuwe visie en de uitwerking daarvan in de Vernieuwingsagenda, zijn we zoals beloofd aan de slag gegaan met het vormgeven van een voorstel voor een nieuwe governancestructuur. Met een kleiner, slagvaardiger bestuur, met meer autonomie voor leden om zich te organiseren in lokale en thematische communities en met meer aandacht voor de ontwikkeling van het beroep en de beroepsbeoefenaar. In de komende periode krijgt u nog volop gelegenheid om bij te dragen aan de verdere uitwerking van dit voorstel.

Ik wens u alvast prettige feestdagen en alle goeds voor het komende jaar.

Marco van der Vegte
Marco van der Vegte is voorzitter van de NBA.

Marco van der Vegte is voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en senior partner audit bij Deloitte, gespecialiseerd in de controle van corporate cliƫnten en grote familiebedrijven.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.