Accountant Q1 2019

Groei
Column Marco van der Vegte

FYI

New kid zoekt accountant
High tech-bedrijven, van Google en Booking.com tot kleinere startups, verschillen sterk in hoe ze hun processen beheersen en daarmee hoe ze financieel in control zijn. De klassieke aanpak van accountants botst met hun realiteit. Dat begint pijn te doen.

Meer dan partner worden alleen
Of accountants ambitie hebben? Jazeker. Maar allemaal naar de top in het partnermodel kan nu eenmaal niet. Dus moet er ook ruimte komen voor andere routes.

Elkaars taal spreken
Vroeger was het uitvoeren van een accountantscontrole redelijk overzichtelijk: een paar assistent-accountants, een controleleider en een partner die af en toe langskwam. Die tijd is definitief voorbij.

'Nog steeds wringt de schoen bij toezicht en controle'
Mondialisering en verschuiving naar niet-tastbare bedrijfsbezittingen bemoeilijken toezicht en controle op beursfondsen. Het missen van risicosignalen leidt tot kostbare schandalen. Paul Koster, directeur VEB, wil dat auditcommissies gaten gaan dichten.

Bij de hand nemen
Steeds meer accountants zien startups als een lonkende markt. Maar er zijn ook valkuilen. Vier accountants over overleven in de kraamkamer van de BV Nederland.

De PSU van Carmen van Lopik

Kroniek van een aangekondigde dood
Het economisch beeld is wat minder positief. De accountant moet zich daarom kritisch durven uitspreken over de perspectieven van een onderneming. Biedt een verplichte ‘toekomstbestendigheidsparagraaf’ daarbij steun?

Becijferd: Accountancy door de jaren heen

Meer, meer, meer
Column Marc Schweppe

Essay: Boekhoudregels bepalen onze groeiverslaving
Heeft u er weleens over nagedacht waarom we economische groei meten zoals we die meten? En waarom we dat zien als vooruitgang? Hoe zou een jaarrekening eruit zien in een wereld zonder groei? Econoom Hans Stegeman (Triodos) over groeiverslaving.

Tranendal
Column Margreeth Kloppenburg

Waarneming ter plaatse

Be Smart

Financiële prikkels kunnen intrinsieke motivatie verdringen
De beloning van partners van accountantsorganisaties leidt geregeld tot discussie. Moet de sector een andere weg inslaan? Minder nadruk op financiële prikkels kan de intrinsieke motivatie ten goede komen.

Ondertussen op Accountant.nl Geknipt en geschoren: Marianne van der Zijde

'Zonder vertrouwen in het beroep wordt accountantscontrole waardeloos'
Rode draad in het onderzoek van Ann Vanstraelen (Maastricht University) is auditkwaliteit. Vijfde uit de reeks interviews met fulltime hoogleraren accountantscontrole.

At the movies
'Monty Python's The meaning of life'

Bronnen
Boeken, Digitaal, Verplichte kost, Out of Print

NBA Nieuws

Accountant Q4 2018