Magazine

Groei

Wie wil er nou niet groeien? Als groei betekent ‘beter worden’, dan is het een thema dat ook voor onze sector geldt. Ook wij als gezamenlijke accountants willen groeien.

Dit artikel is verschenen in Accountant Q1, 2019

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Op onze Nieuwjaarsreceptie zei ik: Hoe je praktijk er ook uitziet, wij worden wel allemaal gebonden door één feit: wij zijn accountants en dienen te handelen in het publiek belang. Wij hebben allemaal de eed afgelegd die ons verplicht om de beroepseer hoog te houden met integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Juist daarin kunnen we met elkaar nog verder groeien: het samen hoog houden van onze beroepseer. Want we doen al heel veel dingen goed. Aan de andere kant, op het gebied van onze prestaties kunnen we samen nog groeien: het niveau moet omhoog en de diepgang moet beter. Er is ook een verwachtingskloof: we moeten veel duidelijker maken
wat je van een accountant mag verwachten.

Hoe verhouden compliance en maatschappelijke relevantie zich tot elkaar, bestaat er spanning tussen beide en welke keuzes maken we daar dan in? Hoe verantwoorden we ons daarover? Wat betekent de NOCLAR voor mij als accountant in business en spreek ik anderen aan als dat van mij mag worden verwacht? Ik zie ruimte voor groei op het gebied van professional judgment. Ik zie ruimte voor groei van de poortwachterspositie van de accountant. Ik zie ook ruimte voor groei in de verdere ontwikkeling van ons beroep; denk aan onderwerpen als diversiteit, innovatie en nieuwe methodieken voor permanente educatie.

Een plant groeit en bloeit bij de juiste hoeveelheid water in een optimale om geving van luchtvochtigheid, lichtintensiteit, zuurstof/CO2 en temperatuur. Voor optimale groei moeten deze factoren in een juiste verhouding tot elkaar staan. Zo gedijt de accountant het beste in een omgeving waarin we samenwerken, elkaar durven aanspreken, coachen, verantwoordelijkheid nemen en kwetsbaar durven opstellen. Dan kan je er staan op momenten die er toe toen en met lef en trots ons mooie vak uitoefenen.

In het jaar 2019 zal de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) zich buigen over kwaliteit en structuur van onze sector en dan met name het gedeelte van de openbare controles. Ik heb duidelijk aangegeven dat de NBA niet een jaar lijdzaam gaat afwachten wat de CTA de minister gaat adviseren om de sector opte leggen. Wij gaan met al onze energie door om te laten zien dat we aantoonbaar zijn veranderd, maar ook om de verbeteringen, waarvan we zelf ook vinden dat ze nodig zijn, door te blijven voeren. Ook dat is groei, als je niet stilzit maar doorpakt.

En overigens, verbeteren geldt niet alleen het oob-segment. Ook de mkb-accountant die adviseert, samenstelt en vrijwillige of wettelijke controles uitvoert, de accountant werkzaam bij de overheid, een IAD of AIB’er mag kritisch zijn op zijn of haar eigen functioneren: kan ik groeien en daarmee bijdragen aan de groei van de maatschappelijke relevantie van de sector?

De NBA staat voor een grote verandering, ingezet met de Vernieuwingsagenda. We gaan naar een andere manier van
samenwerken. Dat belooft wat mij betreft veel goeds. We gaan de ontwikkeling van het beroep en onszelf als beroepsbeoefenaars centraal stellen. We gaan niet de onderlinge verschillen benadrukken, maar onze gemeenschappelijke waarden onderstrepen. Eigenlijk komt het hierop neer voor de NBA: we gaan de groei van onze sector en van alle individuele leden zo goed mogelijk faciliteren.

Marco van der Vegte
Marco van der Vegte is voorzitter van de NBA.

Marco van der Vegte is voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en senior partner audit bij Deloitte, gespecialiseerd in de controle van corporate cliënten en grote familiebedrijven.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.