Raad voor de Jaarverslaggeving

'Ik begrijp dat het een mijlpaal is, maar het werd eens tijd'

Lianne Suurland wordt de eerste vrouw namens de accountants in de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Adrie Boxmeer

Per 1 januari 2021 wordt Lianne Suurland, specialist financiële verslaggeving bij Deloitte, als eerste vrouw benoemd in de accountantsdelegatie van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Ze is de tweede vrouw in de RJ ooit, na de benoeming van Erika Marseille in 2015 namens de verschaffers. Alle reden voor een gesprek.

Is uw benoeming een mijlpaal?"
"Dat kun je wel zeggen. Ik ben er ook trots op dat ik als eerste vrouw zitting mag nemen in de raad. Het werd ook wel een keer tijd. Toen ik zo'n dertig jaar geleden begon als accountant waren er überhaupt weinig vrouwen in het beroep. Als je op cursus ging, waren er 28 mannen die deelnamen en twee vrouwen. Dat is inmiddels veranderd. Steeds meer vrouwen komen in hogere posities. Dus is het logisch dat er uiteindelijk nu een vrouw in de accountantsdelegatie van de RJ komt. Overigens wil ik wel benadrukken dat ik benoemd ben vanwege mijn kwaliteiten als verslaggevingsspecialist en niet omdat ik een vrouw ben."

Wat is voor u de belangrijkste uitdaging in de RJ?
"Ik zie drie uitdagingen. Allereerst wil ik me inzetten voor heldere en eenduidige regels, zodat voor iedereen duidelijk is waaraan de verslaggeving moet voldoen. De tweede uitdaging heeft te maken met mijn passie voor de publieke sector. Ik ga er op toezien dat nieuwe regels breed inzetbaar zijn, dus ook in de publieke sector en bij kleine organisaties. Voor organisaties in de publieke sector gelden vaak specifieke verslaggevingsregels. Dat komt omdat de ministeries en toezichthouders in die sectoren ook weer hun eigen regels hebben. Toch wil ik ervoor pleiten om de specifieke regels voor de publieke sector zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de algemene verslaggevingsregels. Dat komt de duidelijkheid en eenduidigheid ten goede."

Betekent uw pleidooi voor duidelijke regels voor de jaarverslaggeving dat het nu hieraan schort?
"Nee, zeker niet. Maar ik ben altijd al kritisch geweest op de duidelijkheid van teksten. Geen misverstand, die duidelijkheid is er natuurlijk nu ook al, maar het kan altijd beter. Het streven naar klare taal is in ieder geval een van mijn aandachtspunten binnen de RJ."

'Het streven naar klare taal is in ieder geval een van mijn aandachtspunten binnen de RJ.'

Voorziet u een uitbreiding van de activiteiten van de RJ naar andere terreinen?
"Op de korte termijn wel. Dat gebeurt al, bijvoorbeeld wat betreft de verslaggeving rond de coronapandemie. De RJ heeft dit jaar zes uitingen uitgebracht gericht op de pandemie, onder meer over de NOW-regeling. Hierin vervult de RJ volgens mij een belangrijke, actuele rol. Op de middellange termijn speelt de vraag hoe de RJ omgaat met niet-financiële verslaggeving op het gebied van duurzaamheid en milieu bijvoorbeeld. Eerlijk gezegd zie ik daarbij niet een voortrekkersrol voor de raad weggelegd. In plaats van zelf regels op te stellen moeten we aansluiten bij wat internationaal op dit gebied wordt ontwikkeld. Het ligt niet voor de hand dat de RJ hierin het voortouw neemt, omdat je hiervoor over specifieke kennis moet beschikken die de raad nu niet heeft."

Er klinken steeds vaker kritische geluiden over het nut van de jaarrekening. Wat vindt u: heeft de jaarrekening nog wel waarde?
"Ik denk het wel. Ondernemingen en organisaties moeten nog steeds verantwoording afleggen aan aandeelhouders en toezichthouders. Dat zal niet veranderen. Er zijn uiteraard altijd verbeteringen mogelijk. Dan heb ik het met name over het opstellen van het jaarverslag zelf. In de publieke sector zie ik soms bestuursverslagen van wel tachtig pagina's. Dat kan korter en relevanter, zodat gebruikers dat bestuursverslag ook echt gaan lezen en de voor hen belangrijke zaken er kunnen uitpikken. Bijvoorbeeld over de risico's die een instelling loopt, of over hoe de financiële performance in dat jaar is geweest. Verder wordt informatie over hoe bedrijven en instellingen het in de toekomst gaan doen steeds belangrijker. Dus het jaarverslag heeft wat mij betreft nog niets van zijn waarde verloren."

'Het jaarverslag heeft wat mij betreft nog niets van zijn waarde verloren.'

U werkt, na een uitstapje bij de NZa, weer bij een accountantsorganisatie
"Ik werk, na tien jaar ergens anders te hebben gewerkt, alweer drie jaar bij Deloitte. In die tussentijd werkte ik onder meer vier jaar voor de Nederlandse Zorgautoriteit. Daar ben ik gaan werken omdat ik als toezichthouder op de zorg ook de andere kant een keer kon zien. Maar ik miste toch wel het echte accountantswerk, met name de verslaggeving. Vandaar mijn terugkeer naar een accountantskantoor, eerst zes jaar bij Baker Tilly en nu weer op het oude, vertrouwde nest waar ik al zeventien jaar had gewerkt."

Lianne Suurland

Drs. C.L. (Lianne) Suurland RA (54) is per 1 januari 2021 benoemd tot lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Momenteel is zij lid van de vaktechnische staf van de RJ en heeft zij zitting in de werkgroepen Zorginstellingen, Fondsenwervende organisaties en Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Daarnaast is Lianne als financial reporting specialist werkzaam bij Deloitte Accountants. Eerder werkte zij onder andere bij Baker Tilly Berk en de Nederlandse Zorgautoriteit.

U miste het echte accountantswerk?
"Laat ik voorop stellen dat ik het werk bij de NZa heel erg interessant vond. Het is een heel breed terrein waarmee deze toezichthouder zich bezighoudt. Dat kan een voordeel zijn, maar ik ervoer het op den duur als een nadeel. Ik miste de specialisatie die je als accountant hebt. In mijn geval de specialisatie van de jaarverslaggeving."

Een mens bestaat niet alleen uit werken. Wat doet u daarnaast?
"Tuinieren. Dat doe ik graag. Ik verbouw in een deel van onze tuin eigen groenten. Daarnaast wandel ik graag. Ik ben geboren in Zeeland, op Tholen. Als ik weer eens in Zeeland ben, ga ik zeker op het strand wandelen. En ik reis graag. Dat kan nu uiteraard vanwege corona niet. Maar ik ben veel in Afrika geweest, vanwege de andere cultuur, maar ook om de andere natuur, de dieren. De laatste jaren ben ik veel in Canada geweest, mede vanwege familiebezoek. Met een camper door de Rocky Mountains gereisd. Heerlijk."

Adrie Boxmeer is journalist.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.